Bisschop: "Allemaal oneindig bedroefd"

Bij zijn welkomstwoord op de gebedswake in Lommel riep bisschop Patrick Hoogmartens (foto, tweede van links) de aanwezigen donderdagavond op om samen te bidden in deze periode, waarin alle mensen verpletterd en oneindig bedroefd zijn door wat het tragisch ongeval teweeg heeft gebracht.

Belga

"We leven mee met de kinderen die nog vechten voor hun leven, de ouders en de nabestaanden. Ook de paus is met ons verenigd in ons gebed. Daarom zal de apostolische nuntius een boodschap vanwege de paus voorlezen", aldus Hoogmartens.

"Paus Benedictus XVI spreekt zijn verbondenheid uit in het gebed met de families. Hij vertrouwt de slachtoffers toe aan Gods genade, opdat ze worden opgenomen in Gods licht. Hij drukt zijn oprecht medeleven uit met de gewonden, de families en de hulpverleners", aldus de pauselijke nuntius.

Daarna werden zeventien kaarsjes in de kerk aangestoken voor elk van de vijftien omgekomen kindjes en hun twee begeleiders, meester Raymond en juf Veerle. "Bij dit lichtje denk ik aan jou", werd bij ieder kaarsje gezegd.

Groepsfoto

Ook voor de gewonden werd een kaarsje aangestoken. Op het altaar zelf stond een groepsfoto van de klas, die op sneeuwklassen was in Zwitserland.

"We kunnen misschien bidden voor een straaltje licht in zoveel duisternis. We kunnen alleen maar stamelend bidden voor een beetje hoop en om moed voor de mensen, die overblijven en om kracht voor de kinderen", zo sprak bisschop Hoogmartens.

Hij sprak verder van een storm van pijn en droefenis en van onnoembaar leed. "Het is goed dat we hier waren om elkaar te steunen. Laten we nu verwijlen rond de kerk", aldus Hoogmartens, waarna iedereen de kans kreeg om buiten een kaarsje te laten branden. Dat gebeurde wel onder het oog van de talrijke camera's en het geflits van persfotografen. De familieleden die in de kerk zaten kwamen als gebroken mensen buiten en ondersteunden en zochten troost bij elkaar.

Belga

Foto TVG

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent