Buurt Haechent betreurt verdwijnen van natuurpark en wil betere riolering

Het College van Burgemeester en schepenen organiseerde zopas een inspraakmoment rond de realisatie van een nieuwe bouwverkaveling op het vroeger natuur- en speelpark van de Wijk Haechent. Veel buurtbewoners tekenden present op deze hoorzitting. Er was wel wat ongenoegen te horen bij de buurtbewoners.

Francis Croes

De kritiek spitste zich vooral toe op het verdwijnen van het recent heringerichte park met 22 volwassen bomen en op de ontoereikende riolering en regelmatig wateroverlast (ondergelopen kelders) in dit wijkgedeelte. Het aanvankelijk ontwerp wordt op basis van de gemaakte opmerkingen bijgestuurd. Er komt een bijkomend onderzoek en binnen enkele maanden worden alles teruggekoppeld naar de bewoners. Afgesproken werd om de huidige inplantingschets op basis van een opmeting aan te passen aan een aantal opmerkingen van de buurt zoals: het behoud van een doorgang naar de volkstuintjes, het verleggen van een pad naar de Oorsprongstraat, de inplanting van de nieuwe woningen in het verlengde van de Hachenstraat, ….

Het woonproject aan het natuurpark bestaat uit: 5 loten langs de Oorsprongstraat (fase 1) en bijkomend 4 loten langs het verlengde van de Hachenstraat (fase 2). De loten variëren in grootte tussen 6 en 8 aren. Bedoeling is om de eerste loten nog dit jaar op de markt te brengen. In het gemeentelijk budget staat tegenover de verkoop van deze loten een opbrengst van 700.000 € genoteerd.

Verrassend genoeg is het niet de bedoeling dat de gemeente aan de kopers een bouwverplichting gaat opleggen.

Als antwoord op het slechte onderhoud van de groenzones stelde schepen Camille Cuyx CD&V voor om de maaibeurten te vervangen door jaarlijks enkele malen te hooien en het maaien te beperken tot een wandelpadbreedte.

Riolering

Vooral de vrees van een hele reeks aangelanden omtrent de ontoereikende huidige afwatering zorgde voor heel wat kritische uitlatingen bij de aanwezigen buurtbewoners.

We willen dat er eerst wordt gezorgd voor een betere riolering alvorens de gemeente bijkomende woningen toelaat. Negen bijkomende woningen en het verdwijnen van al de 22 volwassen bomen zal de problematiek van de wateroverlast in dit wijkgedeelte ongetwijfeld nog doen toenemen, aldus een aantal buurtbewoners.

Volgens schepen Dullaers beschikt de gemeente momenteel niet over de middelen om de rioleringsproblematiek van de wijk op te lossen. Dullaers: Het rioleringsprobleem is niet van gisteren en werd door het vorig gemeentebestuur niet opgelost. Zo dra wij financieel kunnen, zullen wij hier voor een oplossing bieden.

Francis Croes

Niet te Missen