Nieuw landbouwbedrijf aan kasteelhoeve Printhagen

Eind mei 2008 wordt de Kasteelhoeve Printhagen, in de Printhagendreef, grondig gerestaureerd door de nieuwe eigenaar de NV Printhagen. Die kocht vorig jaar de kasteelhoeve (35 are) het omliggend bouwland (1 ha), de weilanden (34 are) en de weg Printhagenveld (12 are) van de familie Thijsen.

BR />

Grootste aandeelhouder van de Printhagen is de familie Tans, die al jaren eigenaar is van het achterliggend kasteel.

De vroegere eigenaar, de familie Thijsen, heeft ondertussen een vergunning klasse 1 gekregen voor de bouw en de uitbating van een nieuw rundveebedrijf, dat eveneens in de Printhagendreef ligt. Boer Thijsen is bekend om zijn hoeveijs. Aan de vergunning werden wel diverse voorwaarden verbonden zoals een waterzuiveringsinstallatie.

FrCr

Niet te Missen