© Francis Croes

© Francis Croes

Iedereen welkom zondag op diakenwijding in Bilzen

Wim Simons eerste Guigovenaar die het tot priester schopt

In voorbereiding op zijn officiële priesterwijding op 5 juli, wordt seminarist Wim Simons 32 jaar van de Bosweg in Guigoven-Kortessem, op zondag 8 februari om 10.30 uur tot diaken gewijd in de Sint-Mauritiuskerk van Bilzen. Begin juli, zal Wim ook voor het eerst in de Sint-Quintinuskerk van Guigoven, de parochie waar hij woont, een heilige Mis celebreren. De parochiegemeenschap van Guigoven wil dan een bijzondere viering opzetten voor haar kersverse priester. Het is voor Guigoven een eerste keer dat een parochiaan uit eigen midden tot priester wordt gewijd.

Francis Croes

De parochianen van Guigoven en de sympathisanten van Wim zijn alvast, ter gelegenheid van de wijding tot diaken in Bilzen uitgenodigd, in zaal Concordia gelegen aan de markt in Bilzen, voor een feestreceptie van het dekenaat. Wij hadden een diepgaand gesprek met de nieuwe toekomstige priester uit Guigoven.

Hoe en waar vond je opleiding tot priester plaats?

Mijn opleiding bestond uit 3 grote delen. Eerst had ik een jaar filosofie, dan 3 jaren theologie en vervolgens een periode van 2 jaar stage. De studiejaren volgde ik aan het Johannes XXIII Seminarie te Leuven. Daar leefde ik samen met de seminaristen van de bisdommen Antwerpen, Gent, Mechelen-Brussel en Hasselt. Tijdens de opleiding daar was er niet enkel tijd voor de studie maar ook voor gebed, samen eucharistie vieren, aanbidding van Jezus in het Heilig Sacrament en ook tijd om nieuwe vrienden te maken. Vervolgens zit ik nu in mijn stageperiode in de parochiefederatie Bilzen. Ik liep ook een ziekenhuis- en een schoolstage. Tijdens mijn stageperiode mocht ik, ter plaatse, heel wat vreugde en steun ervaren van: jongeren, vormelingen, jeugdverenigingen, het ziekenhuis, muzikanten, zieken, bejaarden, parochianen, de man en de vrouw in de straat, …. Deken Rik Ramakers zorgde voor een vaderlijke begeleiding. Afgelopen zomer mocht ik enkele dagen doorbrengen in het mooie monastarium van de zusters van Bethelhem in Opgrimbie. Tijdens mijn meditatie werd ik diep getroffen door een zin uit de brief van Paulus aan de christene van Korinthe: “Alles ben ik er voor allen om er tot elke prijs enkele te redden”. Ik wil de vreugde, die van God heb ervaren nu brengen tot in de huiskamers. Het doet deugd om te mogen ervaren wat je kan betekenen voor mensen die zo grote miserie mee maken, pijn, ziekte, verlies van een geliefde.”

Waarom wou je priester worden?Het is misschien een raar antwoord maar ik wil priester worden omdat ik me geroepen voel door God. Vanuit mijn doopsel ben ik kind van God geworden. We staan er misschien niet altijd bij stil maar we moeten er ook wat mee doen. Als je verliefd wordt op een meisje dan heb je ook twijfels. En op een bepaald moment geef je toe aan die liefde en zeg je ten volle ‘JA’. Zo is het ook in mijn roeping.

Hoe reageerde uw ouders en uw omgeving op uw beslissing om priester te worden?Eigenlijk was ik verrast dat dit nog heel goed meeviel. Zowel vrienden als kennissen wisten wel dat ik met geloof en de Kerk bezig was en vielen dus niet echt uit de lucht. Steeds weer in gesprekken komen vele vragen naar boven maar steeds met gezonde humor en respect. Mijn ouders hadden misschien liever enkele kleinkinderen gehad of een knappe schoondochter.

Wat vind je van het celibaat?Ik zie het celibaat als een soort vrijheid. Je kan zowel alle aandacht aan God geven als alle aandacht aan mensen. Als huisvader gaat je eerste aandacht en liefde uit naar je vrouw en je kinderen. En dat is zeer belangrijk. Als priester kan je aandacht en liefde geven aan alle mensen en op een gelijke manier. Zonder een heel intense, intieme vertrouwensband met God is het celibaat een haast onmogelijke opdracht.

Wat denk je over de plaats van de vrouw in de kerk?De vrouw is het mooiste wat God gemaakt heeft. Vrouwen spelen een bijzondere en belangrijke rol in ieders leven. Ook nog in onze wereld vandaag en in de Kerk krijgen vrouwen niet altijd de juiste plaats die ze verdienen. Dat ligt misschien aan onze stoere mannenwereld. Gelukkig zijn de ergste tijden in de geschiedenis al voorbij, hoewel de vrouwen in vele landen nog steeds worden onderdrukt. Wat zou de Kerk zijn zonder vrouwen? Er zouden niet meer veel catechisten, lectoren, parochieraadsleden, actieve leken overschieten… Een vrouw is in staat om dingen anders te zien, aan te voelen en te verwoorden. Maar zij zijn meesteressen in het geven van liefde en een warme opvoeding aan kinderen. Ook onze paus staat er sterk achter om vrouwen bijzondere posten toe te wijzen in Rome.

Hoe sta je tegenover homo'sWie zijn wij als Kerk om homo’s te veroordelen? Als een persoon homoseksueel is, God zoekt en van goede wil is, wie ben ik dan om hem te veroordelen?

Waar ga je uw diakenschap ter voorbereiding van uw priesterschap vervullen?Het is een levendige en warme stad waar veel ondernomen wordt en ook heel wat mensen zich met een groot hart inzetten om aan de Kerk van Jezus verder te bouwen. Ik heb het geluk gehad om ook heel wat jongeren te mogen leren kennen en met hen op weg te gaan naar een stevig en dynamisch geloof. Ik ben dus blij dat ik er nog even mag blijven.

Wat zou je nadien willen doen als priester en waarom?Tot aan mijn priesterwijding zal ik in Bilzen blijven. Nadien zou ik graag parochiepriester willen worden. Priester in een stedelijke omgeving waar er ruimte is om met jongeren, ouderen, gelovigen en ongelovigen tijd te maken voor gebed, mooie liturgie en vreugdevolle verkondiging. Ook zou ik graag enkele uren Godsdienstles geven in het onderwijs om de band met de jongeren en hun leefwereld niet te verliezen.

Wat raad je eventueel jongeren aan die overwegen om een priesteropleiding te volgen?

Ik raad hen aan om hun hart te laten spreken en zonder angst ‘JA ‘te zeggen. Ik raad hen aan om zichzelf te blijven, goede vriendschappen te onderhouden en een sterke geestelijke begeleider te zoeken en hun liefde dagelijks te onderhouden met God.

Niet te Missen