© Francis Croes

Pastorie Kortessem wordt verkocht

Sint-Vincentius verhuist naar oude school Vliermaalroot

De St-Vincentiusvereniging van Kortessem, die zich al vele jaren ontfermt over de kansarmen binnen de gemeente en te eng was gehuisvest in de pastorie van Kortessem aan het kerkplein, verhuist in september naar de oude school in de Gauwerstraat 19 in Vliermaalroot.Het gemeentebestuur heeft, na overleg met de Sint-Vincentiusvereniging, hiertoe een besluit genomen dat vandaag vrijdag 26 juni ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Francis Croes

Het oude schoolgebouw in de Gauwerstraat in Vliermaalroot, heeft een bruikbare oppervlakte van circa 230 vierkante meter. Het wordt voor onbepaalde duur, ter beschikking gesteld van de Sint-Vincentiusvereniging, in afwachting dat het later een definitieve bestemming. De pastorie in het centrum van Kortessem, die vanaf september komt leeg te staan , wordt te koop aangeboden, zodat er bijkomend woongelegenheid wordt gecreëerd in het centrum van Kortessem. Financieel wordt de gemeente van deze verkoop uiteraard ook een stuk beter.

Dringend nood aan opslagruimte

De Sint-Vincentiusvereniging was reeds enige tijd dringend op zoek naar een ruimer lokaal. Vorig jaar reeds liet de vereniging het Kortessems schepencollege weten dat de huidige behuizing in de vroegere pastorie van Kortessem-centrum (eigendom van de gemeente) te eng was geworden, waardoor ze dringend uitkeek naar een nieuwe locatie.

Maandelijks wordt door de Sint-Vincentiusvereniging aan kansarme Kortessemse gezinnen zo een 100 voedselpakketten uitgedeeld. Deze pakketten dienen vooraf tijdelijk te worden opgeslagen. Er is voor Sint-Vincentius ook stapelruimte nodig voor de weerkerende speelgoed- en geschenkenactie, bij Sinterklaas en Kerstmis, ten bate van de kansarme gezinnen. Daarenboven zamelt de Sint-Vincentiusvereniging, oude boeken in voor hun jaarlijkse traditionele tweedehandsboekenmarkt. Het gaat hier telkens over meer dan 10.000 boeken. Door plaatsgebrek in hun huidig lokaal werden tot op heden deze boeken veelal opgeslagen in het gemeentelijk administratief centrum.

Voorstel oppositie dateert van maart

Op de gemeenteraad had Marie Paule Vandormael Open VLD, reeds in maart, bij de meerderheid aangedrongen om de oude gemeenteschool van Vliermaalroot als nieuwe locatie voor de Sint-Vincentiusvereniging ter beschikking te stellen. Marie Paule Vandormael: “Wij zijn blij dat de gemeente uiteindelijk toch op ons voorstel is ingegaan. Wij stelden reeds enige tijd voor om de voormalige meisjesschool/ kleuterschool op termijn te verkopen om er een woonproject voor senioren te realiseren. Vermits dergelijke procedure toch heel wat jaren in beslag neemt, kan deze locatie in tussentijd door de gemeente gratis worden verhuurd aan de Sint-Vincentiusvereniging.”

Vlotte verhuis wordt mogelijk

Schepen Ernest Eckelmans CD&V: “Het schepencollege is de Sint-Vincentiusvereniging zeer genegen en naaste logistieke hulp krijgen ze ook jaarlijks een subsidie (1000 euro). Er is regelmatig, om niet te zeggen permanent; contact geweest met St-Vincentius om een geschikte locatie te vinden. Het is niet onze stijl om een vereniging zo maar een nieuwe locatie op te dringen. Luc Dullaers N-VA schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting: “ In het gemeentelijk informatieblad van april werd door Sint-Vincentius de vraag gesteld of er iemand bereid was een goede ruime locatie voor Sint-Vincentius ter beschikking te stellen. Hierop kwam geen enkele reactie. Het voltallige gemeentebestuur en het bestuur van Sint-Vincentius waren al geruime tijd overeengekomen dat bij een ontbrekend aanbod vanuit andere instanties het gemeentebestuur bereid was om het oude schoolgebouw in Vliermaalroot, ter grote van ongeveer 230 vierkante meter, aan hen ter beschikking te stellen. Als Schepen van huisvesting heb ik nu de laatste details voor de verhuis met Sint-Vincentius op punt gezet. Vermits beide partijen dit punt zo vlug mogelijk volledig geregeld willen zien, zal raadslid Christy Goddet N-VA uit Vliermaalroot nu vrijdagavond het voorstel tot verhuur van de oude school van Vliermaalroot, als bijkomend punt toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad. De overeenkomst voor het gebruik van de pastorij te Kortessem wordt beëindigd tegen 1 september 2015 en vanaf die datum gaat de nieuwe overeenkomst voor het gebruik van nieuwe lokalen in Vliermaalroot door Sint-Vincentius in. Vanaf 15 juli 2015 kan Sint-Vincentius starten met de verhuis en vanaf 1 september wordt ze dan operationeel vanuit de Gauwerstraat 19 in Vliermaalroot. Het is vervolgens de bedoeling van het gemeentebestuur om de leegstaande pastorie in het centrum van Kortessem, waarin tot op heden Sint-Vincentius was gehuisvest, te koop aan te bieden. Hierdoor wordt er bijkomend woongelegenheid gecreëerd in het centrum van Kortessem.”

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen