© Francis Croes

© Francis Croes

Chiro zamelt dit weekend geld in voor verdere inrichting

Nieuw Jeugdhuis Guigoven verrijst als paddenstoel uit de grond

Zij hebben er lang op moeten wachten. Maar nu is het zo ver. Zoals een paddenstoel uit de grond groeit, zo verrees, de afgelopen dagen, op de site naast het buurthuis Den Hamel, in Guigoven het nieuwe jeugdheem. Enkele weken voordien waren de bestaande kelders, die na het faillissement, er al vier jaar troosteloos bijlagen, tot bruikbare hoogte opgemetseld. De echte gedaanteverwisseling kwam er nu pas ten volle. De firma Warsco plaatste zopas op deze kelders verschillende bouwunits.

Francis Croes

Nu kan worden begonnen met de verdere afwerking van het nieuwe jeugdheem. De volledige voltooiing van het nieuwe jeugdheem komt dit voorjaar nog in zicht. Op zaterdag 7 januari organiseren de verenigde Guigovense verenigingen een nieuwjaarsborrel ten bate van de verdere inrichting van de jeugdlokalen. Een dag later houdt Chro Spratike Guigoven-Vliermaal een sterrentocht doorheen het dorp om nog wat extra geld in te zamelen voor de inrichting en het verven van hun nieuw heem.

Bouwheer van het nieuwe jeugdhuis is de vzw Bra Chique. Hierin zijn: de chiroleiding, de jeugdraad, de oud-leiding en de ouders van de Chiroleden van Guigoven ruim vertegenwoordigd. waardoor de inspraak van de jeugd voor 100 % is gegarandeerd. De eigen financiering, circa 500.000 euro, gebeurt hoofdzakelijk via een doorgeeflening van de gemeente. Verder is er een beperkte financiering vanuit de provincie Limburg en van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Pieter Konings voorzitter jeugdraad en lid van de vzw ‘Bra Chique’: “Het nieuwe jeugdhuis, dat ook een polyvalent gebruik voor de plaatselijke dorpsgemeenschap toelaat, is een functioneel gebouw zonder al te veel tierlantijntjes. De reeds bestaande kruipkelder werd over de helft van het oppervlak verhoogd tot een toegankelijke hoogte van 220 cm. Dit zorgt er voor dat er een droge stockageruimte ontstaat van +-120 m²; zodat de vele materialen van de jeugdvereniging die vandaag nog her en der gestockeerd zijn, hier weldra een nieuwe thuis zullen vinden. Voor de modulaire nieuwbouw werd er gekozen voor de realisatie van 7 lokalen: een leidings-(vergader)-lokaal voor het centrale beheer, een bergingsruimte en een sanitaire blok. Langs de andere kant bevindt zich: een multifunctioneel gedeelte met 4 activiteitenruimtes: een ontmoetingsruimte (de grootste ruimte), een kleine ruimte met een keukentje, en 2 knutsel-vergaderlokalen. Het hoogteverschil tussen voor- en achterzijde van het gebouw werd overwonnen door een helling die een doorsteek maakt naar de achterliggende ruimte. Er wordt bovendien ook nog een hellend vlak gecreëerd om de toegankelijkheid te vergemakkelijken. Door de combinatie van trappen en een hellend vlak wordt er aan de voorzijde van het gebouw een klein ‘atrium’ gecreëerd. De modulaire bouw wordt de komende maanden verder ingepast in het huidig dorpsaanzicht. Aan de voorzijde wordt een roodbruine gevelsteen gemetseld. De terreininrichting rond het nieuwe jeugdhuis is erg belangrijk voor jongeren, daarom wordt rond het gebouw een creatieve speelruimte. Gecreëerd. Aan de achterzijde van het gebouw komt een verharde speelzone en een grasveld. De achterzijde geeft, via een wandelpad, een verkeersveilige toegang tot de nieuwe woonwijk en de rest van het dorp.”

Voorzitter van ‘Bra Chique’ Johny Fourier.: “Nadat de bouwwerken volledig zijn afgerond, zullen wij als vzw ‘Bra Chique’, instaan voor een adequaat beheer van de lokalen. Dit zal uiteraard gebeuren in overleg en in samenwerking met de leiding van ‘Chiro Spratike’ Guigoven-Vliermaal.” Voor meer info kan je terecht op de website: www.brachique.be

Niet te Missen