© FrMi

Sociaal verhuurkantoor Land van Loon beheert 24 woningen in Heers

SVK Land van Loon, gevestigd in het Administratief Centrum, stelde zopas zijn jaarverslag voor. Het sociaal verhuurkantoor geeft in Heers momenteel aan 47 personen onderdak.

Frank Missotten

SVK Land van Loon heeft op dit moment 224 panden in beheer. Deze woningen liggen verspreid in het werkingsgebied dat, voor het eerst in het 16-jarig bestaan van het SVK, heel Zuid-West Limburg omvat. Voorzitter Filip Moers is een tevreden man. “ Niet alleen konden we in 2014 een netto groei van 30 panden realiseren, maar ook de gemeente Nieuwerkerken trad toe als enige ontbrekende schakel. Hiermee realiseren we een aaneengesloten werkingsgebied met elf gemeenten.”

Zitdag

Sinds vorig jaar kunnen kandidaat-huurders in Heers, net als in de andere aangesloten gemeenten, terecht op een zitdag voor inschrijvingen. “In 2014 hebben we 380 kandidaten ingeschreven en stonden er liefst 594 kandidaten op de wachtlijst”, vertelt Moers. “Dit toont aan dat de nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen hoog is. Van alle kandidaten op de wachtlijst heeft de helft een inkomen dat vergelijkbaar is met het leefloon.” In totaal kregen 63 kandidaten een woning toegewezen in 2014. “Deze 63 huurders, die op de privémarkt omwille van hun inkomen en situatie geen kans maken, kregen via het sociaal verhuurkantoor een kans op een nieuwe start. Het SVK zal hen blijvend huurbegeleiding aanbieden en ondersteunen tijdens de periode van hun huurcontract.”

24 panden

Heers doet het procentueel goed op vlak van sociale woningen in beheer van SVK Land van Loon. “In Heers hebben we 24 panden: 16 huizen en 8 appartementen in acht verschillende deelgemeenten”, zegt coördinator Katrien Hechtermans. “We geven in Heers aan 47 personen onderdak ,waarvan 9 alleenstaanden en 15 gezinnen. Er zijn hier vorig jaar vijf toewijzingen geweest en helaas ook twee uitzettingen. Maar we moeten kort op de bal blijven spelen als het gaat om de opvolging van de huurdersverplichtingen. Het percentage huurachterstal ligt bij ons dan ook een stuk lager dan het sectorgemiddelde.”

Niet te Missen