© Werkgroep WOI Heers

Werkgroep WOI publiceert ‘Kleine Heerse verhalen uit de Groote Oorlog’

De werkgroep WOI legt momenteel de laatste hand aan het boek ‘Kleine Heerse verhalen uit de Groote Oorlog’, een unieke publicatie over alle oud-strijders uit Groot-Heers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op 10 november wordt het boek officieel voorgesteld tijdens een grote tentoonstelling.

Frank Missotten

In 2013 rijpte het idee bij enkele leden van de lokale oud-strijdersvereniging NSB en de heemkring om teksten en foto’s te verzamelen van de Heerse oud-strijders in het kader van 100 jaar Groote Oorlog. “In 2014 hebben we dan samen met de gemeente opgericht van een tiental personen”, zegt Elie Missotten, coördinator van de werkgroep WOI Heers. “We zijn dan in de archieven van het Koninklijk Legermuseum gedoken en de dossiers van alle oud-strijders van Groot-Heers gaan inkijken en kopiëren. Met de inhoud van die dossiers hebben we de meeste verhalen geschreven. Ook bij nabestaanden van de oud-strijders zijn we thuis documenten en foto's gaan inscannen, bij sommigen hebben we zelfs verhalen kunnen optekenen. Bovendien hebben we enkele collectedagen gehouden waar nabestaanden langsgekomen zijn met unieke memorabilia, zoals dagboeken die we mochten publiceren. In totaal hebben we 500 foto’s verzameld en 257 persoonlijke verhalen kunnen optekenen van de oud-strijders van Groot-Heers. Daarnaast zijn we nog andere anekdotes en verhalen te weten gekomen die zich destijds in onze dorpen hebben afgespeeld.”

Voorintekening

Alle foto’s en teksten zijn opgenomen in een goed gestoffeerd boek, getiteld: ‘Kleine Heerse verhalen uit de Groote Oorlog’. Op vrijdag 10 november zal het boek officieel worden voorgesteld tijdens de opening van de gelijknamige tentoonstelling. “Iedere oud-strijder uit de gemeente willen we daar opnieuw een gezicht geven door er een affiche van te maken met alle gevonden info”, vertelt Elie Missotten. “Deze affiches zullen na afloop ook naar de nabestaanden gaan. Onze tentoonstelling loopt van 11 tot en met 19 november in de Herkenrodehoeve in Opheers. Het boek kan je daar ook aankopen voor 15 euro. Wil je zeker zijn van een exemplaar, dan kan je dit alvast bestellen aan een voordeeltarief van 12 euro bij voorintekening tot 1 september.” Voorintekening kan door storting op het rekeningnummer IBAN BE 26 0910 0047 5329 van de gemeente Heers met vermelding ‘Boek WOI Heers’ en je naam, voornaam en adres.

Meer info: Wendy Cosemans (0494/27.16.22 of wendy.cosemans@heers.be).

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen