Geen raadszitting in de raadzaal van het administratief centrum maandagavond, voor het eerst gebeurt dit in Heers digitaal.© FrMi

Gemeenteraad gaat virtueel

Door de coronacrisis vindt de gemeenteraad van nu maandag 27 april voor de eerste keer in de geschiedenis virtueel plaats.

Frank Missotten

“We hebben gekozen voor een videoconferentie via het Webex-platform”, vertelt bevoegd schepen Kristof Pirard. “Vorige maandag hebben we een testsessie voor de raadsleden georganiseerd om het goede verloop te kunnen garanderen. De gemeenteraadsvoorzitter zal maandag ook het digitale debat in goede banen leiden. Er is voorlopig nog geen livestream voorzien voor de inwoners, maar op termijn houden we die optie zeker open.”

Aangeboden door onze partners