De Watergroep boort in juni nieuwe waterput in Rukkelingen-Loon om twee andere putten te kunnen herstellen.

De Watergroep boort in juni nieuwe waterput in Rukkelingen-Loon om twee andere putten te kunnen herstellen.© FrMi

Nieuwe waterput in Rukkelingen-Loon

De Watergroep boort in juni een nieuwe put in Rukkelingen-Loon. Dit laat het drinkwaterbedrijf toe herstellingen uit te voeren aan twee bestaande putten en zorgt zo voor meer leveringszekerheid.

Frank Missotten

Eind mei zijn de voorbereidende werken van start gegaan en maakt De Watergroep het terrein toegankelijk. In de loop van juni wordt de nieuwe waterput geboord. “Na de boring volgt een korte pompproef om te kijken of de put goed werkt en om de juiste pomp te kunnen aansluiten”, vertelt woordvoerder Raissa Verstrynge. “Daarna wordt een langere pompproef uitgevoerd. Het water van deze tweede pompproef gaat naar het waterproductiecentrum van Bovelingen, dat water levert in een ruimere omtrek. Zodra de nieuwe put met het productiecentrum verbonden is, worden de twee bestaande putten één voor één hersteld. Deze nieuwe put verandert niets aan het totale volume opgepompt water, dat bedraagt ongeveer 900.000 m3 per jaar.”

Heikel punt

De waterwinning in Rukkelingen-Loon is al een tijdje een heikel punt bij buurtbewoners. Eind vorig jaar stelden 14 gezinnen De Watergroep in gebreke. Zij zien de waterwinning in de Breedpadstraat als mogelijke oorzaak van de scheuren in de gevels van hun huizen. “Die zaak is nog steeds lopende: de experten zijn langsgekomen, de verzekeringsmaatschappijen gaan nu een standpunt innemen over onze situatie”, vertelt buurtbewoner Erika Princen. “Sinds 2006 heeft De Watergroep vlakbij een pompstation voor drinkwater in gebruik. Dit was een beemdgebied waar de laatste jaren heel wat water is opgepompt. Wellicht zijn de scheuren door de verdroging ontstaan. Zolang De Watergroep zich niet aanpast aan de klimaatverandering, zullen ze meehelpen de grond extra uit te drogen. Ons probleem wordt alleen maar groter”, besluit Princen.

Niet te Missen