Ahmadiyya’s ruimen op nieuwjaarsdag zwerfvuil op in stadscentrum

Ahmadiyya’s ruimen op nieuwjaarsdag zwerfvuil op in stadscentrum Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - De Sint-Truidense Ahmadiyyagemeenschap heeft het stadscentrum op nieuwjaarsdag ontdaan van alle zwerfvuil. Een 20- tal leden, vooral jongeren, uit een 13- tal families die oorspronkelijk uit Pakistan kwamen maar al ruim 15 jaar hier wonen werden opgedeeld in aparte groepen die elk hun deel voor opruimen van het centrum voor hun rekening namen.

De Ahmadiyya’s zijn een islamitische geloofsgemeenschap. Hun overtuigingen wijken af van die van veel andere moslims. Ze zijn bijgevolg meermaals het mikpunt geweest van agressieve vervolgingen, waardoor ze in veel gevallen genoodzaakt waren hun thuisland te ontvluchten. “De Ahmadiyya’s zijn ook erg geëngageerd en organiseren allerlei sociale acties. Zo delen ze op het Suikerfeest geschenkjes uit aan kinderen van het opvangcentrum en hielden hun derde opruimactie. Recent besloot de gemeenschap ook nog het geld dat ze inzamelde op de kerstmarkt - 500 euro in totaal - aan het goede doel te schenken”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

“De leuze van de gemeenschap is: "Liefde voor iedereen, haat voor niemand," zegt Hashmi Rafiq Ahmad die in 2002 met zijn familie in het asielcentrum van Sint-Truiden terecht kwam.  “Vanuit deze leuze en vanuit de idee dat de mens voorop staat en dan pas zijn geloof, afkomst of achtergrond, zet onze gemeenschap zich in om de samenleving te dienen.”

Dit jaar schonken zij hun opbrengst van de kerstmarkt aan het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen. Dat wordt aangeboden door de stad en de vzw In-Zet in het kader van onze Brede School in vier scholen. “ Zo zorgen we ervoor dat in totaal meer dan 64 leerlingen die onze taal nog niet machtig zijn toch een kwalitatieve schoolopleiding kunnen volgen. Dat is essentieel voor een duurzame integratie in onze samenleving. Daar zijn onze Ahmadiyya’s zich meer dan wie ook van bewust”, zegt schepen van Integratie Hilde Vautmans.

Door Jozef Croughs