Landbouwers en fruittelers moeten urenlang aanschuiven voor water

  • Landbouwers en fruittelers moeten urenlang aanschuiven voor water.
Alken / Sint-Truiden / Wellen / Borgloon - Land- en tuinbouwers en fruittelers in Zuid-Limburg kunnen door het captatieverbod enkel water halen in de waterzuiveringsstations van Aquafin. “Maar, omdat we onze watertonnen slechts op een centrale plaats kunnen vullen, staan er lange wachtrijen. Bijkomend probleem is het waterdebiet dat onvoldoende is,” zegt fruitteler Laurens Neven.

Aquafin erkent het probleem. “Vroeger mochten boeren en telers ook water uit de na-bezinktank trekken, waar meerdere klanten gelijktijdig konden op aansluiten. Maar, omdat er nog kleine deeltjes slib vrijkwamen als ze hun aanzuigdarmen te diep staken, werd een centraal punt gemaakt op de overloop waar het gezuiverde water in de beek geloosd wordt.” zegt Andy Put, van het Aquafin filiaal in Runkelen. Het opgepompte water mag nu dan ook voor alle doeleinden in de landbouw aangewend worden.

Vijverdoek

De telers trekken aan de alarmbel, maar is er een structurele oplossing voor de waterschaarste? Truienaar Luc Herck lanceerde in 2018 al een idee, waarvoor hij de mosterd haalde in Zuiderse landen. Herck kwam toen bij de gemeenteraadsverkiezingen op met zijn partij Redt de Fruitstreek. Hij had maar één programmapunt: waterbuffering voor de fruitstreek. “Door de droogte van afgelopen zomers zijn er pijnpunten naar boven gekomen”, zei Luc Herck toen. “Het grondwater zit te diep voor de wortels en de bomen sterven af. Het tekort aan water is een zeer ernstig aandachtspunt. Wij moeten nu ingrijpen voor het te laat is en waterreserves aanleggen voor tijden van droogte. Mijn voorstel is om in de huidige overstromingsgebieden waterreservoirs aan te leggen met vijverdoek. Zo wordt het water opgeslagen en kan het in de droge periodes door de fruit en landbouwsector gebruikt worden. Wie hier mee in investeert kan er ook de vruchten van plukken. Het systeem wordt al jaren toegepast in de Zuiderse landen. Indien de klimaatopwarming aan dit tempo verdergaat, wordt water onbetaalbaar. Dit geldt niet enkel voor de land -en tuinbouw maar ook voor privépersonen. Er moet dringend werk gemaakt worden voor opvang van hemelwater. Regenwaterputten en zonnepanelen zijn de middelen van de toekomst,” zei Herck toen al.

 

Door Jozef Croughs