Boek geschiedkundige kring Limes Gatia over ‘bevrijding’ Geetbets

Geetbets - ’75 jaar later’ is de titel van een nieuw boek dat de geschiedkundige kring Limes Gatia van Geetbets uitbrengt naar aanleiding van die verjaardag van de bevrijding van Geetbets. De kring beschrijft daarin de gebeurtenissen tussen 10 en 14 mei 1940 te Geetbets, de bevrijding op 6 september 1944 en geeft een overzicht van de oud-strijders van de drie deelgemeenten.

 

 

“Op 6 september is het precies 75 jaar geleden dat de fusiegemeente Geetbets  van Geetbets, Rummen en Grazen door Amerikaanse troepen ‘bevrijd’ werd”, zegt secretaris Guy Leus van Limes Gatia. “Dat ‘bevrijd’ mag je met een korrel zout nemen, omdat de Duitse troepen twee dagen eerder de plaat gepoetst hadden en de Amerikanen te Geetbets dus geen weerstand meer ondervonden, in tegenstelling tot in Sint-Truiden bijvoorbeeld.

Als geschiedkundige kring presenteren wij voor die herdenking één pakket, bestaande uit twee boekdelen. Het eerste deel omvat de gebeurtenissen tussen 10 en 14 mei 1940 in Geetbets - de verdedigingslinie - en bespreekt de oud-strijders van Grazen en Rummen. Het tweede deel bespreekt de oud-strijders van Geetbets, de bevrijding op 6 september 1944, een hoofdstuk ‘Moord en brand te Rummen’, met achteraan een alfabetische index van de namen van de oud-strijders, van de verschillende legereenheden en Stalags (krijgsgevangenkampen) en een aantal kaarten.”

Het geheel wordt als één pakket verkocht. Deze twee boekdelen samen tellen 658 blz. 750 foto’s en honderden documenten en kaarten. Ze bevatten drie dagboeken. De klemtoon ligt op de oud-strijders met een overzicht van 456 oud-strijders (53 van Grazen, 153 van Rummen en 250 van Geetbets). Voor zover gekend wordt de eenheid van de oud-strijder vermeld. Telkens wanneer een nieuwe eenheid aan bod komt, wordt het traject van deze eenheid van 10 tot 28 mei geschetst, zodat de (klein)kinderen kunnen volgen waar hun (groot)vader precies was. Van een aantal krijgsgevangenen is ook de Duitse Personalkarte Kriegsgefangene opgenomen. Een aantal onderwerpen zoals Het Verzet, vliegtuigbemanningen etc. komen in dit werk niet aan bod omdat daarover vroeger reeds uitvoerig is geschreven. Wel behandeld: de drievoudige moord te Rummen op de vooravond van de bevrijding. De kostprijs van dit pakket is op dit ogenblik nog niet gekend en is ook afhankelijk van de oplage. De mensen kunnen nu al laten weten wie graag een exemplaar wil gereserveerd zien (reeds melding gemaakt via de sociale media facebook). Het pakket wordt voorgesteld op 6 september in de sporthal De Warande te Rummen vanaf 20 uur en zal vanaf dan ook verkrijgbaar zijn. In het kader van de herdenking - een samenwerking tussen de gemeente Geetbets, de cultuurraad van Geetbets en de geschiedkundige kring Limes Gatia - is op 6 september een avondvullend programma uitgewerkt.

Info: Guy Leus, tel. 011/58.10.76, guy.leus@skynet.be

Door Luc Weyens