Volgende week asfaltering Pley-Bovendorp

Als alles volgens planning verloopt, zal volgende week de asfaltering plaatsvinden van de wijk Schietekamer tot in de Kloosterstraat. En gaan de werken Aquafin stilaan naar hun eindpunt met de asfaltering Schietekamer-Dr.Goffinstraat-Bovendorp-Pley-Kloosterstraat.

nico meens

De planning ziet er als volgt uit.

Op maandag 8 juni: borstelen van volledig traject en aanbrengen kleeflaag.

Dinsdag 9 juni: plaatsen toplaag vanaf Schietekamer tot op Pley ter hoogte van de kerk.

Woensdag 10 juni: plaatsen toplaag Pley en Kloosterstraat tot het kruispunt met de 1-Septemberstraat inbegrepen.

Woensdag 10 juni tot vrijdag 12 juni: aanbrengen wegmarkeringen in Bovendorp en Dr. Goffinstraat.

Bijgevolg zullen deze straten in fasen afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Vanaf 8 juni (6u. tot 10 juni 7u.) zullen Schietekamer, Dr. Goffinstraat, Bovendorp en Pley (tot aan de kerk) afgesloten zijn. Ook het kruispunt met Mennekesput zal dan afgesloten zijn.

Vanaf 10 juni (6u. tot 11 juni 7u30) zullen Pley en het stuk van de Kloosterstraat tot aan de 1-Septemberstraat afgesloten zijn. Ook het kruispunt met de Boomstraat zal dan afgesloten zijn.Vanaf 10 juni (7u. tot 12 juni 16u.) zullen Dr. Goffinstraat en Bovendorp afgesloten zijn gedurende de werkuren (7-16u.)

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen