© rudc

© rudc

Wellense oppositiepartijen N-VA en Open VLD vinden herstelplan Robeyns oneerlijk

Niet alleen bij de Wellense Middenstandsorganisatie schoot de demarche van burgemeester Robeyns maandag in onze krant in het verkeerde keelgat. Ook bij N-VA Wellen zijn ze ‘not amused’. Open VLD spreekt van een oneerlijk plan.

Rudi De Cock

Open Vld Wellen vindt het herstelplan dat burgemeester Els Robeyns op de gemeenteraad zal brengen ronduit oneerlijk. Stéphanie Billen (Open Vld): “De burgemeester deed haar plan uit de doeken in Het Belang van Limburg alsof er een belangrijke inbreng was van de middenstand. Dat klopt helemaal niet! Er is zelfs te weinig rekening gehouden met de voorstellen van de Middenstandsorganisatie. Zo stelt de middenstand voor om een aankoopbon ter beschikking te stellen van de Wellenaren gekoppeld aan een aankoopverplichting van €20 euro. De kosten voor de gemeente zouden zo beperkt worden tot €75.000, maar de lokale economie zou een injectie krijgen van €150.000. De gemeente zal echter €25 per gezin uitdelen zonder meer. Een kostprijs van zo’n €90.000 zonder effecten. Bovendien zal een meerderjarige die thuis woont niet kunnen rekenen op een extraatje. Compleet oneerlijk!”

Burgemeester kan niet verenigen

Ook Gerry Briers (N-VA) is verontwaardigd: “In het plan Robeyns is er een gebrek aan toekomstvisie. Waarom wil de burgemeester zelf een systeem opstarten terwijl dat van de Middenstandsorganisatie al bestaat én goed draait?” Briers zucht. “Waarom moest dat nu per sé weer éérst in de krant voor het op de gemeenteraad komt? Ik vang op dat het overleg met de Middenstand niet veel te betekenen had. Er was geen communicatie, geen kans om een uitleg te geven.” Concreet betreurt de Wellense N-VA dat de cadeaubon per gezin wordt geschonken en niet per persoon. “En waarom niet gekoppeld aan een aankoopverplichting? Waarom niet combineren met de ‘Shop-in-Wellen’ kaart? Dit systeem bestaat al en werkt goed”, benadrukt Briers.

Verder ziet de partij een promotiebudget van 5000 euro ‘vervliegen’ naar drie keer één bladzijde in ‘de Kern’, terwijl er ook een uitgave bestaat van de Middenstand zelf. De partij zal op de gemeenteraad duidelijkheid eisen over de bedragen zoals het budget voor de braderie, over de E-Shop en het loket Lokale Economie. Ook de toerismebon zal onder de loupe worden genomen. Gerry Briers vindt het tenslotte een gemiste kans om de twijfelende handelaars mee op de kar te krijgen. Hij staat achter het goed draaiende systeem van de Middenstandsorganisatie. “Robeyns heeft hier een mooie kans laten liggen om ons prachtige dorp écht te verenigen”, besluit hij.

Oude wijn in nieuwe zakken

De Wellense Open VLD ziet in het plan Robeyns initiatieven die al lang gepland stonden, en nu worden herdoopt tot coronamaatregelen. Stéphanie Billen: “Het beloofde ondernemersloket vinden we namelijk al terug in de meerjarenplanning die onze raadsleden ontvingen in december. De totale kost, vermeld in Het Belang van Limburg, werd dus zeker niet vrijgemaakt voor de aanpak van de coronacrisis. Het relanceplan lijkt ons dan ook voor een deel niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken.” Volgens de Wellense politica zijn de cadeaus in het plan afkomstig van de gemeentebelastingen die in Wellen hoger liggen dan het Vlaamse gemiddelde. “Het kleinere Heers kan méér doen voor zijn inwoners en handelaars ondanks lagere belastingen”, besluit ze. Of de burgemeester iets gaat doen met de opmerkingen van middenstand en oppositie zal u eerstdaags vernemen in onze krant.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen