Tintelkoffers en AgroSTEMexcursies

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - Leerkrachten uit het kleuteronderwijs kunnen samen met de leerlingen de ‘Tintelkoffer’ ontdekken. Met dit project wil plattelandsklassen samen met dertien andere partners kinderen bewuster maken van de oorsprong van hun voedsel dat elke dag op hun bord ligt.

Tijdens de uitvoering van het leaderproject ‘Tintelboeren’ maakte Plattelandsklassen in de regio Kempen & Maasland een TINTELKOFFER voor het kleuteronderwijs en ontstonden er vijf AgroSTEMexcursies voor het secundair onderwijs. In de Tintelkoffer zitten suggesties voor leuke activiteiten die zowel STEM, beweging, maar ook veel fantasie in zich hebben. De ‘Filokuikens’ kruipen in de hoofdjes van de kinderen, terwijl ‘Tintelmoeven’ aanzet tot bewegen als een boerderijdier. Met het Tintelverhaal kan de leerkracht de kleuters tot rust brengen, terwijl ‘Tintelmakedo’ weer aanzet tot denken en creëren.

Katrien Boeraeve coördinator Plattelandsklassen: “Kleuters een kritische blik op hun voeding geven is een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. Educatieve dag-arrangementen, aangepast aan de verschillende doelgroepen, een brede waaier aan digitaal didactisch materiaal en samenwerkingen met partners zijn daarbij onze troeven.”

Plattelandsklassen wil ook de eerste graad secundair onderwijs bereiken met haar AgroSTEMexcursies - in de vorm van een dag op een landbouwbedrijf.  ‘Kijkboerderijen’ is een open netwerk van Boerenbondleden en actieve land- en tuinbouwbedrijven. Het succes van het netwerk, dat uitgroeide tot 75 boerderijen, toont aan dat er een behoefte is aan ondersteuning en samenwerking." 

Peter Bruggen, Provinciaal Secretaris Limburg vult aan: “Zowel in de klas als daarbuiten laten we kinderen en jongeren kennismaken met wetenschappelijke, technische en sociale aspecten van een modern landbouwbedrijf. Zo leren kinderen en jongeren hoe onze voedselproductie werkt en hoe ze bewust kunnen consumeren.”

Landelijke Gilde vzw, Regionaal Landschap Lage Kempen en de steden en gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Overpelt, Neerpelt  en Peer werken al jaren samen om de bewoners bewuster te maken van de voedselproductie in zijn of haar dorp.  De doelstelling van het project Tintelboeren is om landbouweducatie op te nemen in het curriculum van alle onderwijsniveaus: het kleuteronderwijs door educatief materiaal en het tintelfestival, het secundair onderwijs met excursies, en door de leraren kennis laten maken met landbouweducatie. Anderzijds tracht het project de koppeling met natuureducatie te bevorderen door gemeenschappelijke thema’s zoals zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons, educatief uit te werken en beschikbaar te stellen voor scholen.

Financiering

Dit leaderproject is mogelijk dank zij de financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg. Er wordt een cofinanciering van 131 420 euro op een totale projectkost van 226 800 euro toe. Het cofinancieringpercentage bedraagt 65,00%. De aan het project toegekende Leadersteun bestaat uit een Europese cofinanciering van 65565 euro, een Vlaamse cofinanciering van 32 782 euro en een provinciale cofinanciering van 32782 euro. die 65% van de kosten voor hun rekening nemen. De overige 35% wordt bijeengebracht door Landelijke Gilden en Plattelandsklassen als hoofdpromotor en 11 gemeenten uit de regio.

 

 

Door aakcopers