Rotonde maakt plaats voor kruispunt met verkeerslichten

Genk / Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bree / Peer - Dinsdagnacht is de aannemer gestart met het opbreken van de rotonde aan de Weg naar Zwartberg en de Weg naar Meeuwen (N 76). Het verkeer op de Weg naar Meeuwen en naar Zwartberg moet tijdens deze nachtelijke werken beurtelings passeren via verkeerslichten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt nog tot het najaar op de Weg naar Meeuwen in Opglabbeek (N76 Oudsbergen). De beide rotondes op de N 76 zijn vandaag verzadigd en verwerken tijdens de spitsuren tot 5.000 voertuigen per uur. De eerste fase van de werken is ondertussen uitgevoerd en voorzag in de aanleg van een bypass op de rotonde op de Bedrijfsstraat en de Weg naar Meeuwen.

De rotonde ter hoogte van de Weg naar Zwartberg, beter gekend als rotonde Jef Didden, verdwijnt. In de plaats komt daar een verkeersplein met driekleurige lichten.  “In de toekomst zullen slimme verkeerslichten het verkeer hier in goede banen leiden”, licht Tom Buntinx,  bereikbaarheidsadviseur toe “Voor het verkeer komende van Meeuwen in de richting Opglabbeek centrum voorziet het nieuwe verkeersplein een extra afslagstrook. Het verkeer kan op een veilige manier voorsorteren in de richting van Opglabbeek en het doorgaande verkeer rijdt over twee rijstroken richting Genk. ” 

Fasering

Half april werd de eerste fase aangevat, in mei gevolgd door de aanleg van de bypass aan de rotonde van de Bedrijfsstraat. De tweede fase start nu en omvat de omvorming van rotonde op de Weg naar Zwartberg met het opbreken van de rotonde en de aanleg van een tijdelijke verharding.  Een een kruispunt met slimme verkeerslichten zal in de toekomst het verkeer regelen.

Maandag 12 augustus start de eigenlijke aanleg van de nieuwe infrastructuur op de rotonde t.h.v. de Weg naar Zwartberg. In eerste instantie start men met de aanleg van de oostelijke zijde van het kruispunt.  De Weg naar Zwartberg is ter hoogte van deze werken volledig onderbroken. Ook de ventweg richting de omliggende woonwijk Nieuwe Kempen is afgesloten tot midden september. Tijdens de werken rijdt het autoverkeer beurtelings over één rijstrook via verkeerslichten. Die werken duren tot half november. Er is tijdens deze omvormingswerken is er omleiding voorzien voor het doorgaande verkeer.

Autoverkeer van en naar Opglabbeek volgt een omleiding via de Industrieweg-Noord. Handelaars langs de Weg naar Zwartberg blijven steeds bereikbaar. Doorgaand verkeer tussen Genk en Meeuwen kan steeds over één rijstrook in elke richting langs de werfzone blijven rijden.

Vanaf half september start aansluitend de heraanleg van de westelijke helft van het kruispunt. Verkeer komende vanuit Genk kan dan wel weer de Weg naar Zwartberg inrijden. Als alles volgens planning verloopt, kan het nieuwe kruispunt in november in gebruik genomen worden.

De tweede fase voorziet ook een voet- en fietspad, voor een vlotte en veilige doorstroming van de zwakke weggebruikers. Het bestaande bufferbekken voor regenwater wordt verdiept en men legt ook een nieuw opvangbekken aan.

 

Door Roger Dreesen