Gemeenteraad in De Kroon

Foto: roger dreesen

Bocholt - Donderdagavond was er de eerste fysieke raadszitting sinds de lockdown. Het werd een lange raadszitting in het ontmoetingscentrum De Kroon met voldoende afstand tussen de raadsleden. Verder was er ruimte voor de pers en namen twee ambtenaren de notulen op. Deze ongewone raadszitting begon met een minuut stilte voor alle slachtoffers van Covid-19.

Na de eerste digitale gemeenteraad in maart, die verliep niet erg vlot en liep uit tot 1u30 in de morgen, werd er nu gekozen voor een fysieke raad in De Kroon. Burgemeester Stijn Vanbaelen bedankte iedereen die meegewerkt heeft om tot een gunstig resultaat te komen. Verder werden de corona maatregelen, 400 000 euro,  voorgesteld en op aangeven van raadsleden uit meerderheid en oppositie bijgestuurd. Oppositieraadslid Jos Claessens dankte de crisiscel voor het werk, maar was ontgoocheld over het laattijdig nemen van initiatieven en kloeg over de aanpak van de communicatie. Raadslid Sylvia Dries (NU) ziet de besteding van de waardebon liefst bij de plaatselijke middenstand en horeca gebeuren. Friedo Steensels (VIA) vraagt de waardebon overdraagbaar te maken: Wie wil kan zijn waardebon via het OCMW  wegschenken aan de sociaal zwakkeren. "Uiteraard staan we open voor andere voorstellen, onze crisiscel is er elke dag mee bezig”, aldus de burgemeester. De raadszitting werd afgesloten om één uur in de morgen. 

Door rdr