Bermen al gemaaid

Foto: roger dreesen

Oudsbergen - De bermen langs de Peerderbaan, Weg naar Ellikom, de Ophovenstraat en andere belangrijke gemeentelijke hoofdwegen en kruispunten zijn al grondig gemaaid. In principe eigenlijk kan dit pas na 15 juni. "De gemeente heeft hiervoor een beheersplan, dat is goedgekeurd”, zegt schepen Marco Goossens.

De wegbermen in Meeuwen-Gruitrode zijn grondig gemaaid. Er is gemaaid langs de rijweg en het fietspad en ook de bermen langs de grachten. Om bloemen de kans te geven om te bloeien en zo de biodiversiteit te bevorderen mag het maaien van grasbermen volgens het bermdecreet pas na 15 juni. “Deze maaibeurt is conform met het decreet”, geeft schepen Goossens toe “Er is nu inderdaad gemaaid, en we doen dit al jaren op deze manier met een goed gekeurd beheersplan dat vastlegt waar en wanneer we zullen maaien.” Dat maaien gebeurt ook in kader van de verkeersveiligheid en zichtbaarheid op kruispunten.

 

Door RDr