Kinderopvang en sociale woningen aan Academiepark

Foto: HBvL

Beringen - De eerste plannen voor de uitbreiding van de buitenschoolse opvang in Koersel zijn bekend. “Beringen wil een stad zijn waar kinderen zich thuis voelen en alle kansen krijgen. Dit wil o.a. zeggen voldoende ruimte en begeleiding voor én na school. Dit is iets waar in het verleden soms het schoentje een beetje wrong. Eén van mijn prioriteiten deze legislatuur was daarom de stijgende druk binnen de kinderopvang verminderen,” aldus schepen Vints.

Wat pakweg een jaar niet mogelijk leek, is ondertussen realiteit: de bouw van een nieuwe opvanglocatie aan het Academiepark in Koersel en dit met 100 kindplaatsen. “Dit is een verdubbeling ten opzichte van de huidige opvanglocatie in de Laakstraat,” laat schepen Thomas Vints weten. Het startschot van de bouwwerken kan nog dit jaar gegeven worden."De inbedding van een buitenschoolse opvanglocatie in het Academiepark heeft meerdere troeven. Zo is er de directe nabijheid van de vrije lagere school, als overbuur de stedelijke academie wat naschoolse activiteiten volgen vergemakkelijkt en de nieuwe COR.

Voor de realisatie wordt samengewerkt met de sociale huisvestingmaatschappij Vooruitzien die zal optreden als bouwheer. Directeur Bert Cox  laat weten dat ze de voorbije jaren met succes in de regio gelijkaardige gemengde bouwprojecten realiseerden. Naast de bouw van een buitenschoolse kinderopvang zullen er een 8-tal sociale koopappartementen en 6 aaneengeschakelde woningen komen. “Dergelijke samenwerking leidt er toe dat het dossier sneller kan uitgerold worden, maar ook kostenbesparend is voor zowel de stad Beringen als Vooruitzien,” geeft schepen Thomas Vints tenslotte aan.

Door ZB/RV