© RR

SP.A-Beringen bundelt eigen ideeën tegen corona

"Een stad als Beringen heeft nood aan een weloverwogen en duidelijk uitgewerkt beleid in de aanpak rond het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Tijd is schaars. Wij zijn alvast bereid om constructief mee te denken en te werken. We hopen zelfs dat een virtuele vergadering van de fractieleiders kan georganiseerd worden, om zo ideeën te bundelen", stelt sp.a-fractieleider Dave Schops.. "De sp.a fractie bundelde reeds eigen ideeën met goede initiatieven en paste de haalbaarheid ervan toe op Beringen. Wij hopen dat dit een voorzet mag zijn aan het stadsbestuur, een aanpak over partijgrenzen heen is in deze immers noodzakelijk !"

roger.vanhoudt

SP.A: "Wij zetten een aantal mogelijkheden op een rijtje" :

VERENIGINGEN : zij lopen heel wat inkomsten mis momenteel. Afgelopen weekend werden er meer dan 3 eetdagen, quizzen, evenementen geannuleerd. Als blijkt dat de permanente werking van sociale verenigingen zoals Sint-Vincentius, Moeders voor Moeders,… hierdoor in het gedrang komt, moet de stad hun aantoonbare kosten tijdens de crisis vergoeden. Dit om de werking te garanderen.

BLIJF IN CONTACT : Bewoners van wzc, ziekenhuizen, alleenstaanden, … missen heel veel contact met familie, zorgverstrekkers, …. En dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Het eenzaamheidsplan verdient daarom een grondige update en constante bijsturing. Eventueel kan met de scholen gekeken worden of zijn hun laptops ter beschikking kunnen stellen aan wzc, ziekenhuizen, seniorenflats,… om op die manier via skype in contact te blijven met hun familie. Daarenboven stellen wij voor om personeelsleden van de stad die nu beperkter face-to-face kunnen werken, in te schakelen om mensen te ondersteunen die het psychisch moeilijk hebben momenteel. Zij kunnen niet persoonlijk terecht bij psychologen, psychiaters en kunnen alzo ook ondersteuning krijgen. We denken hier vooral aan het inzetten van personeel met een sociale opleiding.

BUURTEN : Veel Beringse buurt- en jeugdverenigingen zijn al vrijwillig gestart met ondersteuning zoals boodschappen, sociale controle,…. De Stad dient deze initiatieven op te lijsten, kijken in welke regio’s er nog onvoldoende dekking is en deze lokaal via de Jeugddienst of Buurtwerking opvullen.

STAD : De Stad moet het goede voorbeeld geven. Dit kan door thuiswerk nog meer te stimuleren, de diensten met glijdende uren te laten werken, aangepaste openingsuren te voorzien. Het personeel moet voldoende de kans krijgen om werk en privé te organiseren. Zo zijn er ook minder mensen gelijktijdig aanwezig op dezelfde werkplek en blijven de diensten gegarandeerd. Daarnaast zorgt dit voor een beperktere groepsopvang voor de kinderen. Tenslotte zorgt dit ook voor een gegarandeerde dienstverlening zoals bv het afleveren van rijbewijzen, identiteitskaarten en dergelijke.

BIB : Het sociale leven is vrijwel stilgevallen en dus is er meer tijd voor een boek. Bekijk op welke manier de bib haar diensten kan blijven verlenen met een minimum aan besmettingsgevaar bvb online bestellen en thuislevering voorzien of afhaling in een aparte ruimte. Leesboekjes voor kinderen zijn en blijven ook nu heel belangrijk en zeker deze doelgroep moet toegang blijven hebben tot het lezen van boeken. Schort daarnaast tijdelijk het boetesysteem af voor zij die in quarantaine zitten en dus niet tijdig hun boek(en) kunnen inleveren.

CONTAINERPARK : Vandaag vernamen wij dat het containerpark toch gesloten werd. Net nu mensen thuis zijn en zij tijd hebben om hun lenteschoonmaak te doen. Om zwerfvuil te voorkomen, zou er nu toch een dienstverlening moeten georganiseerd worden. Houd het containerpark open, maar laat max 10 personen tegelijkertijd binnen. Plaats een webcam, zodat het duidelijk is hoe de file op elk moment is. Of organiseer een Lente-ophaal !

STADSAPP :bundel zoveel mogelijk informatie. Vermijd een toevloed aan berichten. Communiceer snel, duidelijk en helder. Verhoog de functionaliteit bvb door initiatieven van Beringenaren te bundelen in 1 vingerklik (afhaalrestaurants, boodschappendiensten,….)

HORECA EN BEDRIJFSLEVEN Met de coronamaatregelen en de geplande werken (zowel verkeersmatig als structureel) , dreigt de horeca in onze stad te kraken. Geef elke Beringenaar een stadscheque van €5.00 om te gebruiken na de crisis. Schort de maandelijkse aflossing aan de stad voor de lening van terrassen op. Geef uitstel van betaling voor bedrijfsgebonden belastingen van 2020, tot 30 september 2020. En marktkramers zouden moeten worden vrijgesteld van standgelden.

SENSIBILISERING EN HANDHAVING : het allerbelangrijkste is uiteraard het gedrag van de Beringenaar zelf. Hoe hard de crisis uiteindelijk zal toeslaan, hebben we voor een heel groot deel zelf in de hand. We vechten tegen een onzichtbare vijand en iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Als teken van samenhorigheid en solidariteit moeten we net meer afstand houden. De stad moet blijven hameren op deze boodschap en niet nalaten om schendingen op te nemen in GAS-boetes.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen