KWB en milieuraad zetten klimaatopwarming op de agenda

Foto: sb

Leopoldsburg - De plaatselijke KWB-afdeling en de gemeentelijke milieuraad hebben op interactieve wijze de fenomenen van de klimaatopwarming en de gevolgen ervan behandeld . Gastspreker Harry Aerts trachtte de huidige situatie onverbloemd te verduidelijken en tegelijk mogelijke oplossingen aan te reiken. Een 35-tal geïnteresseerden kwam zich informeren. “Dit alles vanuit een Belgische situatie op basis van KMI-gegevens”, weet Harry Aerts die zich verdiepte in deze materie. Tijdens de gespreksronde werden de antwoorden op de inleidende vragenronde stelselmatig toegelicht.
Door staf.boons