Gemeente bestelt 50 bedankborden voor voorbeeldig rijgedrag

Foto: zonhoven

Zonhoven - Wie dat wil, kan een bord bestellen waarmee potentiële snelheidsduivels op een positieve manier benaderd worden om hun rijgedrag aan te passen.

Op de vorige gemeenteraad wees de VB-fractie bij monde van Lybera Crescente nog op onverantwoord rijgedrag in een wijk van Termolen. Volgens schepen Frederick Vandeput zou de sensibiliseringscampagne van VSV een bijdrage kunnen leveren tot matiging van de snelheid. Daarom verdeelt de VSV  samen met de gemeente Zonhoven vijftig borden die inwoners tijdens de maand oktober aan het raam kunnnen hangen. Wie een bord wil bestellen, moet voor 28 september een mail sturen naar mobiliteit@zonhoven.be.

 

Door wiva