© Toon Verlaak

© Toon Verlaak

© Toon Verlaak

© Toon Verlaak

© Toon Verlaak

De molenwieken kunnen spreken

In de tijd lang voor de GSM en internet, zelfs lang voor de telefoon was het overbrengen van een boodschap niet zo eenvoudig. Om de mensen toch iets duidelijk te maken, gebruikte men de wieken van de windmolens die langs alle kanten goed zichtbaar waren

Toon Verlaak

De molenaar kon zijn wieken in een bepaalde stand zetten waardoor de bevolking wist wat hij hen wou meedelen. Zo kende hij onder meer de ruststand, de rouwstand, de vreugdestand en de feeststand. De wiekstanden verschilden van streek tot streek.Op De molenaars van Noord Limburg, in navolging van onze collega’s uit Kaulille, afgesproken om dit gebruik terug in te voeren. Er is afgesproken om dezelfde wiekstanden te gebruiken die in Zuidelijke-Nederlanden gekend zijn als de katholieke wiekstanden. Deze worden gebruikt in Nederlands Limburg, grote delen van Noord-Brabant en Zeeland.Om de wiekstand te beschrijven ga je altijd uit van de bovenste wiek omdat deze op afstand het best zichtbaar is. In Kaulille wordt de molen gesierd met vlaggen bij gelegenheden als 21 juli (feestdag van Sint-Victor en Nationale feestdag), de kermis, de beide communies en bij speciale gelegenheden op aanvraag. Volgend jaar ook tijdens de carnavalsdagen, die zo belangrijk zijn in de gemeente. Hiervoor zijn de molenaars nog op zoek naar carnavalsvlaggen. Het sieren van de molen zou het begin kunnen inluiden van de carnavalsperiode. Heb je een voorstel om bij een speciale gelegenheid de molen te laten versieren laat het dan weten aan molenaar Ludo Achten op Molenstraat nr 15, tegenover de Sevensmolen.

Ruststand,In de ruststand staat de bovenste roede verticaal. Hiermee geeft de molenaar aan dat er niemand op de molen is en er niet gewerkt wordt.Rouwstand,Bij deze stand staat de bovenste wiek één hekbreedte voor de top (komende stand). De rouwstand wordt gebruikt als de molenaar of een van zijn familieleden overleden is. Maar kan ook gebruikt worden als er iemand van de buren of een andere vooraanstaande persoon in de gemeente of land komt te overlijden.Vreugdestand,Nu staat de bovenste wiek één hekbreedte voorbij het bovenste punt. De vreugdestand wordt meestal gebruikt om de bevolking de geboorte van een kind in de molenaarsfamilie. Ook hier kan er weer een afspraak gemaakt worden met de buren of de gemeenschap om ook hun vreugde via deze weg mee te delen aan de bevolking.Feeststand,Bij de feeststand staat het wiekenkruis overheks of in St Andrieskruis. Deze stand kan gebruikt worden Tijdens de kermis of andere feestelijkheden in het dorp. Er kunnen bijkomend tussen de wiekuiteinden vlaggetjes aangebracht worden, een andere feesttooi of bevlagging op de uiteinden.

Niet te Missen