© Georges Wemans

© Georges Wemans

© Georges Wemans

© Georges Wemans

Waterbekken moet wateroverlast en modderellende in Waasmont, Neerwinden en Laar voorkomen

De stad Landen volhardt in de strijd tegen water- en modderoverlast. Zo wordt er een waterbekken aangelegd in Waasmont en wordt de afstroming van de velden in Neerwinden en Laar gebufferd in open grachten en bekkens.

Georges Wemans

In de vallei van de Zijp in Waasmont, een gebied dat zeer gevoelig is voor overstromingen, zijn de werken gestart voor de aanleg van een waterbekken. Met de bouw van dit waterbekken wordt het water komende van Racour en Waasmont opgevangen. Deze werken moeten de Kalsbergstraat in de toekomst vrijwaren van mogelijke wateroverlast. Ook in Neerwinden en Laar is het de bedoeling het water komende van de velden achter de Spikboomstraat op te vangen in open grachten en bufferbekkens en af te voeren naar de Waarbeek. Tijdens de eerste fase (tot eind maart) wordt er gewerkt in de Kleinveldstraat en het kruispunt met de Wijngaardstraat. De doorgang op het kruispunt blijft steeds mogelijk, zodat grote omleidingen vermeden worden.

SAMEN STERK TEGEN WATER EN EROSIE

“De stad werkt nauw samen met verschillende partners zoals het Vlaams Gewest LNE-ALBON, de provincie, Aquafin, Infrax, de Vlaamse Landmaatschappij, de erosiecoördinator Karel Vandaele, de Interbestuurlijke Samenwerking Landen en Water. Met een aantal landbouwers en landeigenaars werden overeenkomsten afgesloten voor de aanleg van kleinschalige maatregelen zoals bufferbekkens, dammetjes en grasstroken. Op die manier voorkomen wij modderoverlast van hellende landbouwpercelen bij noodweer. Verder blijven wij de nodige aandacht besteden aan preventieve maatregelen, o.a. de aanleg van gescheiden rioolstelsels en het vermijden van verharde oppervlakte bij woningbouw”, besluit schepen van Leefmilieu Frank Stevens.

Foto’s: de werken in Waasmont

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen