Leerlingen 5 en 6 humane SHD maken eerstejaars meer "mediawijs"

Dilsen-Stokkem - Deze en volgende week krijgen al onze eerstejaars in het kader van de lessen mediawijsheid tijdens het klastitularisuur een bezoekje van de leerlingen van vijf en zes humane wetenschappen. Zij leren onze 12-jarigen enkele handige tips & tricks rond het gebruik van sociale media.

Natuurlijk vergden deze lesjes ook een serieuze inspanning van onze leerlingen van vijf en zes. Zij werden voorbereid door oud-leerlingen Birthe Bruninx (master agogiek) en Regine Op den Camp (master geschiedenis en communicatiewetenschappen) die in het kader van hun stage voor de lerarenopleiding met plezier hun schouders hebben gezet onder dit project.
Na een leuke inleiding waarbij de vijfde -en zesdejaars op zoek gingen naar wat er openbaar te vinden is van onze eerstejaars kwamen volgende onderwerpen aan bod: netiquette, je online identiteit, privacy-instellingen en de criteria die je kan hanteren om te controleren of het verstandig is je bericht online te delen. Onze eerstejaars hebben ongetwijfeld veel opgestoken! Bedankt aan iedereen voor alle hulp om dit project te doen slagen!

Door Stedelijke Humaniora