Inloophuis in Munsterbilzen opent de deuren

Vanaf vandaag krijgt Bilzen een inloophuis voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Beschut Wonen De Overstap is een samenwerkingsverband met het Medisch Centrum Sint-Jozef. “Iedereen die geconfronteerd wordt met psychische klachten kan voortaan op dinsdagnamiddag binnenlopen in ons Inloophuis op de Waterstraat in Munsterbilzen. Samen met een drietal ervaringsdeskundigen wordt dit een plek voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid”, stelt coördinatrice Miep Cuenen.

JoGe

“De moderne maatschappij stelt hoge eisen aan mensen. Het gevolg zijn depressies en stress. Uit ervaring leert men dat de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid alsmaar toeneemt.”, aldus Miep Cuenen van de vzw Beschut Wonen De Overstap. “Via het netwerk geestelijke gezondheidszorg Noolim hebben we nu de stap gezet naar een inloophuis in Munsterbilzen. Hier komen de mensen terecht in een ruime, comfortabele en zeer huiselijke omgeving. Ze kunnen hier niet alleen tot rust komen maar tevens aan de slag gaan met hun herstel. Er zijn enkele ervaringsdeskundigen uit het netwerk Noolim, zelf met een psychiatrische achtergrond die een opleiding hebben genoten om nu vanuit hun eigen ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan de mogelijkheden van de mensen die hier binnenlopen en werken aan de uitbouw van een herstelondersteunende omgeving. Problemen kunnen hier gedeeld worden. Het wordt een warme ontmoetingsplek binnen de geestelijke gezondheidszorg”, verduidelijkt Cuenen.

Mensen met psychische problemen raken al snel in een isolement. “Wij willen een nieuwe herstelvisie op de kaart zetten. De mensen niet wegsteken maar ze terug een zinvolle plaats geven in de maatschappij. Dit inloophuis brengt ter aanvulling onderlinge steun en verbondenheid en moet het begin zijn om deze groep mensen weer aan het stuur kunnen laten zitten van hun eigen leven. We gaan het inloophuis bekendmaken via info folders bij huisartsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners.”

In het inloophuis is iedereen welkom op dinsdagnamiddag van 14 tot 16.30u op de Waterstraat 9 in Munsterbilzen. “Op termijn komt er nog een aanvullend moment bij in samenwerking met het lokaal dienstencentrum in Bilzen”, besluit de coördinator.

Niet te Missen