© René Thewissen

Op bezoek bij zuster Gaby van het Kindertehuis

Gellik zonder klooster zou Gellik niet zijn (geweest). Tachtig jaar aanwezigheid van de Kleine Zusters van de h. Joseph drukten een duidelijke stempel: op het hoogste punt van het dorp een imposant gebouw, dat van kindertehuis Sint-Augustinus transformeerde naar Muziekacademie.

René Thewissen

ImposantWel niet zo spectaculair als Rocamadour, maar toch: als je Gellik nadert vanuit Veldwezelt, dan nestelt het dorp zich tegen de helling op. Een kring huizen, hogerop de kerk en als kroon het voormalige klooster. Een imposant gebouw, in verhouding tot de grootte van de bewoning. Dat kwam er, stap voor stap. Het begon met een klein kloostertje voor een viertal zusters in 1901 langs de Kerkstraat, breidde uit met een ‘weezenhuis’ voor honderd kinderen, zocht meer ruimte in de jaren twintig op de Biesweg. Op het hoogtepunt had het meer weg van een klein dorp, met eigen tuin en boerderij, wasserij, bakkerij en slagerij, eet- en slaapzalen voor meer dan 400 bewoners.Om in te pikken op de veranderende inzichten qua jeugdbescherming werd in de jaren zeventig de grootschalige opvang omgeturnd naar leefgroepen in ‘Huizen in de straat’. Die omslag volgde op de officiële splitsing tussen zusterklooster, school en kindertehuis.

De eerste directriceAls eerste hoofd van het verzelfstandigde kindertehuis werd toen de jonge zuster Gaby gekozen. Ze nam die functie op 1 juni 1969 op en bleef dat 31 jaar doen.In de voorbereiding van de Erfgoeddag hadden we gesprekken met vroegere bewoners en zusters. Zuster Gaby, die nu in Hasselt woont, vertelde breeduit over haar jeugdjaren in Eisden-Tuinwijk, waar ze actief was in de Chiro. Een film over het leven van Sint Franciscus van Assisi maakte toen zo’n indruk dat daar de kiem van haar roeping lag. Als 21-jarige pas geprofeste zuster werd ze naar de Normaalschool bij de ‘Blauw nonnen’ in Hasselt gestuurd. Haar droom werd werkelijkheid toen ze haar tweede roeping, het onderwijs, mocht volgen. Als juffrouw van het zesde leerjaar begon ze in 1965 in Gellik. Daarop volgde dan het directriceschap.Tegenwoordig wordt het werk van de Kleine Zusters voortgezet door twee vzw’s, HSA Huize Sint-Augustinus met talrijke vestigingen (modules heet dat nu) in de provincie en Kompas, het Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum. Een ontwikkeling die zuster Gaby van nabij volgt, zoals ze zaterdagavond op de opening van de Erfgoeddag vertelt.

Niet te Missen