Raad van State vernietigt omleidingsweg Noord-Zuid

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP van de omleidingsweg van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren vernietigd. Daarmee volgt de Raad het negatief advies dat de auditeur eind vorig jaar formuleerde. Die wees er meermaals op dat de regels voor de bescherming van de natuur zeer precies moeten worden opgevolgd.

YL

Europa wil met de Natura 2000-doelen immers allerlei planten en dieren tegen 2050 versterken. De auditeur vindt dat de gevolgen die de aanleg van de weg heeft op het in stand houden van de natuur niet goed geanalyseerd zijn. Hij merkte ook op dat ze de zaken niet ter plekke hebben gecontroleerd. In haar eindarrest gaat de Raad van State wel niet zo ver als de auditeur en stelt ze bijvoorbeeld dat er minder groen moet worden gecompenseerd. Volgens insiders opent dat perspectieven voor de Vlaamse regering om alsnog een oplossing te forceren. Niettemin zet deze uitspraak een nieuwe domper op de realisatie van het laatste stukje Noord-Zuid dat Hasselt met Noord-Limburg moet verbinden.

Complex project

De Vlaamse regering had al geanticipeerd op de uitspraak van de Raad van State omtrent de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Door van de verbinding een 'complex project' te maken, rekent de regering op een doorstart van het heikele dossier. Intussen plant minister van Mobiliteit Ben Weyts een reeks maatregelen die de doorstroming moeten helpen verbeteren.

De Vlaamse regering had de bui dus al zien hangen en wil verdere vertraging in het dossier beperken door er een 'complex project' van te maken. Door die procedure te volgen kunnen verschillende stappen geïntegreerd worden in één traject. De verschillende alternatieven worden ook samen onderzocht en alle partijen krijgen inspraak. Intussen plant minister van Mobiliteit Ben Weyts een aantal ingrepen op korte en middellange termijn die de doorstroming al moeten helpen verbeteren. Dat gaat van een betere afstemming van de verkeerslichten en een bypass op de N715 ter hoogte van de E314 tot (op middellange termijn) het op 2x2-rijstroken brengen van de bestaande weg in Houthalen-Helchteren

Aangeboden door onze partners