Student heeft een discussie met homofobe leraar en dan geeft hij hem dit

Foto: Shutterstock

Een biseksuele student aan de Missouri Catholic High School kreeg een onmogelijke opdracht van zijn leraar: een paper schrijven waarin hij motiveert waarom de Kerk gelijk heeft dat ze homoseksualiteit niet goedkeurt. In een post op Reddit, toont hij wat hij uiteindelijk wél indiende.

De jongen, die zichzelf op de sociale netwerksite Averagesmurf noemt, legt in zijn bericht uit dat hij de opdracht even moest laten bezinken. Hij ging zelfs in discussie met zijn leraar en probeerde hem te doen inzien dat homoseksualiteit in de Bijbel niet wordt veroordeeld. Dat het boek op elke manier bevestigt dat liefde altijd beter is dan haat. Midden hun discussie ging de bel, dus stopte het gesprek. De volgende les wilde de leraar de conversatie niet opnieuw oprakelen. Integendeel: hij ging verder op het thema vanuit zijn eigen visie en liet een video zien waarin werd gesuggereerd dat homoseksualiteit ‘een keuze’ is of ‘iets wat wordt veroorzaakt door misbruik en ongezonde relaties’.

Dit maakte de student zo furieus dat hij in januari startte met een gedetailleerde thesis rond homoseksualiteit, getiteld “Het homohuwelijk is fantastisch”. Deze maand rondde hij het lijvige werk af en diende hij het in. De thesis telt 127 bladzijden en behandelt verschillende hoofdstukken. Eerst legt de jongeman uit wat homoseksualiteit is, gevolgd door de visie van de kerk en een overzicht van de morele waarden van de mens.

Student heeft een discussie met homofobe leraar en dan geeft hij hem dit

Gewoon liefde

De student onderstreept in zijn thesisdat het zogenaamde ‘gay gen’ niet bestaat en hij positief staat tegenover het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht en adopties door holebikoppels. ‘God heeft jou geschapen en hij maakte geen fouten. God heeft me geschapen als biseksueel en hij maakte geen fout. Sommige mensen schiep hij als homo en ook toen maakte hij geen fout”, staat er zwart op wit te lezen. Ook een vers uit de Bijbel wordt geciteerd. “Alles wat God creëerde is goed en niets is verwerpelijk (1 Tim. 4.4-5).” De conclusie: “Het huwelijk is niet noodzakelijk iets tussen man en vrouw. Een huwelijk is tussen liefde en liefde. Liefde is niet verkeerd, liefde is geen vergissing, liefde is niet gruwelijk. Liefde is gewoon liefde.” De bewuste post is al meer dan achttienduizend keer gelezen op Reddit.

Student heeft een discussie met homofobe leraar en dan geeft hij hem dit
Door vwh