© Serafijn Van Damme

© Serafijn Van Damme

© Serafijn Van Damme

© Serafijn Van Damme

Sint-Antonius waakt terug over het kerkplein

Het gebouw gelegen aan de kruising van de Dorpsstraat en Winkelomstraat werd in ere hersteld. Sint Antonius kijkt en waakt opnieuw over het Dorpsplein.

Serafijn Van Damme

Sedert oktober 2017 prijkt opnieuw een beeld van de heilige Sint Antonius in de nis van het hoekhuis aan de Dorpsstraat en Winkelomstraat.Op 18 december 1898 richtte Willem Withofs met zijn echtgenote Hubertine Veltman uit Opitter op die plaats een brouwerij op genaamd Sint Antonius en werd het oorspronkelijke beeld van Sint Antonius in de nis van de brouwerij geplaatst.Helaas kwam er in 1907 een einde aan de brouwerij en werd het gebouw in verschillende loten verkocht. Het gebouw op de hoek werd eigendom van Jan Claessens die er gedurende verschillende jaren een café heeft uitgebaat. Vervolgens waren er nog een winkel in geschenkartikels en een showroom sanitair gevestigd tot dat omstreeks het jaar 1967 het pand werd gehuurd door een bankinstelling. Deze bankinstelling heeft later het gebouw volledig wit laten schilderen en ook werd het beeld van St Antonius er weggenomen en de nis werd dicht gemetseld.Op 2 maart 1995 werd het gebouw verkocht en officieel beschreven op naam van René en Rita Clijsters-Vanhuffel. Momenteel is er een ziekenfonds gevestigd. Begin dit jaar heeft de eigenaar restauratiewerken laten uitvoeren en het gebouw in de oorspronkelijke staat laten herstellen. Eric Bijnens uit Gellik die de restauratiewerken voor zijn rekening heeft genomen leverde prachtig werk en ook de nis op de hoek werd terug vrij gemaakt. Vervolgens is René op zoek gegaan naar het oorspronkelijke beeld van St Antonius maar niemand blijkt te weten waar dit beeld gebleven is. Na enige tijd zoeken werd een ander maar helaas kleiner beeld van Sint Antonius gevonden in de gemeente Haaltert. De Eigenbilzenaren zijn alvast zeer tevreden met het mooie gerestaureerde gebouw onder het wakend oog van Sint Antonius. In stilte wordt toch nog gehoopt dat het oorspronkelijke beeld terug tevoorschijn komt. Misschien een schietgebedje aan St Antonius richten, de patroonheilige van de verloren voorwerpen.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen