Acteurs en muzikanten luiden alarmbel: “Minister Peeters kleedt ons uit!”

Bron © BELGA

Foto: vrt, photo news

Belgische muzikanten en acteurs pikken het niet dat de minister van Economie Kris Peeters (CD&V) de wetsvoorstellen rond de billijke vergoeding en naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars wil aanpassen. PlayRight, de beheersvennootschap voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, zegt dat de sector “miljoenen euro’s” door de neus geboord ziet door Peeters’ voorstellen.

Belgische muzikanten en acteurs worden via naburige rechten uitbetaald wanneer hun werk wordt uitgezonden of afgespeeld. De billijke vergoeding is de vergoeding die betaald moet worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

Het federaal parlement stemde in 2014 in met de aanpassing van de wet op het intellectueel eigendom, zodat enkele “discriminaties” werden weggewerkt, zegt Luc Gulinck, voorzitter van PlayRight. Maar die wet werd door de bevoegde minister Kris Peeters nog niet in werking gesteld. “Peeters heeft de artiesten systematisch genegeerd”, klinkt het in Brussel. Bovendien heeft Peeters zelf enkele voorstellen ingediend die “acteurs en muzikanten in hun bestaansmiddelen treffen”, zegt Gulinck.

Michaël Pas

Concreet gaat het onder meer over de inning van de auteursrechtenbijdrage, dat is de 4,45 euro die kabelklanten maandelijks betalen aan de distributeur. “De beheersvennootschappen hebben het recht om die rechtstreeks te innen bij de kabeldistributeurs”, zegt acteur Michaël Pas van de Acteursgilde. “Maar de minister wil de wet nu wijzigingen waardoor artiesten hiervan worden uitgesloten.” Omdat kabeldistributeurs het signaal van de omroepen niet langer via satelliet maar wel via directe injectie ontvangen, is de minister van oordeel dat artiesten die bijdrage niet langer rechtstreeks mogen innen, legt Pas uit. “Maar die magische tovertruc schaadt wel de economische belangen van de kunstenaars in dit land”, aldus nog Pas.

Een voorzichtige berekening leert dat de kabeldistributeurs jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro ontvangen. Zestig miljoen daarvan is bestemd voor de collectieve beheersorganisaties in dit land. Maar zij krijgen dat geld niet te zien, zegt Tom Kestens van belangenorganisatie Galm (Genootschap artiesten lichte muziek). De overige 190 miljoen euro wordt verdeeld tussen de distributeurs en de omroepen. “Iets waar trouwens geen transparantie over bestaat.”

“Twee maten, twee gewichten”

Daarnaast plant Peeters ook aanpassingen aan de uitbetaling van de billijke vergoeding. Sinds 1994 moeten ondernemingen zoals cafés en vrije beroepen een jaarlijkse forfaitaire bijdrage betalen voor de muziek die ze afspelen. “Dit systeem werkt natuurlijk enkel als iedereen bijdraagt. En dat gaat de minister met zijn voorstellen tenietdoen, nu de vrije beroepen hiervan zullen worden vrijgesteld”, zegt Kestens. “De minister creëert zo een systeem van twee maten en twee gewichten.” Bovendien wordt de billijke vergoeding afgeschaft voor acteurs. “De minister katapulteert ons terug naar ‘93”, fulmineert Kestens.

De Franstalige en Vlaamse acteurs roepen daarom Peeters op om de wet van 2014 onaangepast in te voeren. Campagnefilmpjes in beide landstalen moeten de bevolking bewust maken van de problematiek. “We doen het niet vaak maar nu kunnen we niet anders dan de alarmbel luiden”, besluit Kestens.