Leyssensmolen kreeg meer dan 2.500 bezoekers over de vloer in 2017

Foto: John van den Berg

2017 was een mooi molenjaar. Het was misschien niet zozeer een topjaar door de windluwte in de zomermaanden, maar wel door het stijgende aantal bezoekers aan dit beschermd monument. Ten opzichte van 2016 was er een bezoekerstoename van 40%. In totaal bezochten 2.582 personen de Leyssensmolen.

2017 was ook het jaar dat de molen 220 jaar bestond. Belangrijke onderdelen in de molen zijn nog authentiek en geven het totaalbeeld een mooi cachet. Er waren in het voorbije jaar enkele mooie hoogtijdagen voor de Leyssensmolen zoals de Vlaamse Molendag op 30 april, de Flora en Molenfeesten op 14 mei, de ingebruikname van het nieuwe molenhuis op 2 juni, de Limburgse Molendag op 25 juni en als afsluiting de Open Monumentendag in nauwe samenwerking met het Duits Kerkhof op 10 september.

Tevens zijn de vrijwillige molenaars van de Leyssensmolen trots op het aantal groepen en scholen dat hen komt bezoeken. Zo kunnen ze de bezoekers tonen dat ze, met technieken die honderden jaren oud zijn, nog steeds in deze moderne tijd de molen operationeel kunnen houden en daardoor ook kunnen malen. In 2017 was er 6.370 kilogram maalgoed. Ook voor bruiloften werd er een beroep gedaan op de medewerking van de molenaars.

De molenaars willen het mooie molenjaar 2017 ook in 2018 voortzetten. Ook dan zijn er weer de Vlaamse en Limburgse molendagen, de Flora- en de Open Monumentendag. Voor u als bezoeker: de molen is open iedere eerste zondag en iedere derde  zaterdag van de maand en op afspraak.

Door John van den Berg