“Miljarden aan claims via Nederland”

Bron © BELGA

Buitenlandse bedrijven hebben de afgelopen vijftig jaar via Nederlandse investeringsverdragen 100 miljard dollar geclaimd bij andere landen. Dat blijkt uit een rapport van Milieudefensie, TNI, SOMO en Both ENDS.

Wereldwijd werd de afgelopen 50 jaar voor minimum 570 miljard dollar aan dit soort claims ingediend, waarvan bijna 20 procent via Nederland. Bedrijven kunnen een zaak aanspannen als een overheid er voor kiest om nationale wetgeving aan te passen, waardoor de winst van het betreffende bedrijf gevaar dreigt te lopen. “Als een overheid bijvoorbeeld gaswinning verbiedt of haar financiële sector beschermt door een bank te nationaliseren, en een bedrijf vindt dat het hierdoor winst misloopt, kan dat bedrijf schadevergoeding eisen”, zegt Freek Bresch van Milieudefensie.

Volgens Milieudefensie is alleen via de Verenigde Staten meer geld geëist bij andere landen. De onderzochte claims worden mogelijk gemaakt door investeringsverdragen die landen met elkaar sluiten, bedoeld om het investeren in een land makkelijker te maken. Door de vergaande investeringsbescherming in deze verdragen maakt het bedrijven vooral mogelijk een land buiten het rechtssysteem en de nationale wetten om aan te klagen en torenhoge schadevergoedingen te eisen.

Milieudefensie pleit voor “eerlijke verdragen”. “Verdragen waarin belangen van mens en milieu zwaarder wegen dan belangen van multinationals. Laat Nederland deze keer de grondlegger zijn van een eerlijk en duurzaam model dat net als vijftig jaar geleden navolging kan vinden in de hele wereld, maar zonder de schadelijke gevolgen van toen”, aldus Bresch.