Ullrich Melle gaat in gesprek over ecofilosofie en economie

Foto: Felix Bergers

Op maandag 26 februari vond in de Oude Gevangenis een gespreksavond plaats over duurzame ontwikkeling, de laatste uit een cyclus van vier. Deze keer kwam de bekende filosoof Ullrich Melle (KUL) praten rond het thema "een groene filosofie voor een groene economie". Achteraf ging hij in gesprek met de veertig aanwezigen.

Ullrich Melle woont al enige jaren in Runkst. In juni werd zijn emeritaat gevierd aan de universiteit van Leuven. Met de jaren groeide zijn reputatie als groen filosoof en auteur. Ook gaf hij geregeld voordrachten over dierenrechten. Deze keer kwam hij spreken op uitnodiging van de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang. Hij begon zijn verhaal met de enorme menselijke impact op het milieu: vandaag verbruiken we 1,6 aardes, de zogenaamde overshoot, en we gaan nog steeds versneld verder met onze onduurzame leefwijze. Daarbij, die 1,6 is het gemiddelde: als iedere wereldburger zou leven zoals wij in België, dan zouden we 4,3 aardes nodig hebben.
Het idee van een noodzakelijke milieuvriendelijke omslag is al enkele eeuwen oud. Ullrich Melle gaf een historisch overzicht, met een beschrijving van de verschillen tussen de denkmodellen. Hij pleitte voor een leven in verbondenheid, omdat alle leven op aarde een lotgemeenschap vormt. (foto: Jo Ketsman)

Door Felix Bergers