© ISOPIX

De Wever: “Vrees dat de Arcospaarders hun geld niet gaan terugkrijgen”

Tijdens het voorzittersdebat bij ‘De Zevende Dag’ op één toonde N-VA-voorzitter Bart De Wever zich erg sceptisch over een haalbare Arco-regeling. “Ik ben loyaal aan het regeringsakkoord maar Europa zal de Belgische regeling waarschijnlijk niet aanvaarden. Ik vrees dat Arcospaarders hun geld niet gaan terugkrijgen.”

jfja, belga

De Wever, zelf een Arcospaarder, torpedeerde zondag de hoop van de 800.000 gedupeerde spaarders dat ze een deel van hun inleg nog zullen terugkrijgen. Arco was de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging die ten onder ging samen met de bank Dexia. Het vorige Zomerakkoord bevatte het voornemen om een fonds van 600 miljoen euro op te richten om gedupeerden te vergoeden. Daarvan moet 400 miljoen euro komen van de privatisering van de staatsbank Belfius. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW, waarvan Arco de financiële poot was.

© BELGA

Quid Belfius?

Experts hadden meteen vragen bij de juridische haalbaarheid van zo’n regeling. De regering wilde daarom eerst groen licht krijgen van de Europese Commissie. Dat groene licht is er nog niet. Binnen de regering rijzen ook twijfels of Europa op voorhand zo’n deal wil goedkeuren. De Wever lijkt er vooral van uit te gaan dat een Europees antwoord negatief zou zijn.

Dat zou vooral voor CD&V slecht nieuws zijn. Wouter Beke herhaalde in ‘De Zevende Dag’ dat de partij “er alles wil aan doen” om een oplossing voor Arco te bedenken. Maar ook de andere partijen zitten in de tang. De gedeeltelijke privatisering van Belfius is immers politiek gekoppeld geraakt aan een oplossing voor Arco. Zonder het laatste, wacht ook het eerste een onzekere toekomst. Vooral Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gaf nogmaals aan te betreuren dat het Belfiusdossier geblokkeerd wordt door de kwestie Arco. “Ik vrees er ook voor. Maar wat we afgesproken hebben is dat die oplossing de juridische toets van Europa moet doorstaan”.

Op de oppositiebanken is het voor John Crombez (sp.a) “duidelijk dat er geen Arco-regeling komt”. Groen-voorzitster Meyrem Almaci laakte dat de regeringspartners “drie jaar geleden boven de schaduwen van hun partijen” zouden gaan staan, maar dat er nog steeds niets uit de bus is gekomen.

Aangeboden door onze partners