POLITIEKE REACTIES. “Een Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe”

Bron © Belga N

Oppositiepartij Groen is teleurgesteld over de “besluiteloosheid” van de Vlaamse regering. Vooral de beslissing om geen statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen, kan bij de groenen op weinig begrip rekenen. Ook SP.A en Vlaams Belang reageren ontgoocheld. De socialisten vergelijken het zomerakkoord met de verkiezing van Miss World.

POLITIEKE REACTIES. “Een Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe”
Foto: Photo News

“Deze regering beslist vooral om niet te beslissen en om door te schuiven naar de volgende regering”, reageert Björn Rzoska van Groen op het akkoord van de Vlaamse regering. “Statiegeld op blikjes en plastic flessen krijgt een eersteklasbegrafenis, voor de betonstop zijn geen extra garanties, net als voor de bescherming van waardevolle bossen. Deze coalitie is niet sterk genoeg om beslissingen te nemen. CD&V, Open VLD en N-VA zijn teveel bezig met wat goed is voor hun partij en hun campagne, en te weinig met wat goed is voor de Vlamingen”, stelt Björn Rzoska.

OVERZICHT. Vlaamse regering stelt resultaat superministerraad voor: minder afval, slimme kilometerheffing en meer hernieuwbare energie

Ook in het afvalplan zitten volgens de oppositiepartij wel een aantal positieve elementen, zoals het verbod op plastic (wegwerp)zakjes en het verplicht gebruik van herbruikbare bekers op evenementen.

Maar dat statiegeld op blikjes en plastic flessen niet wordt ingevoerd, is voor Groen onbegrijpelijk. “Statiegeld krijgt hier een eersteklas begrafenis”, stelt Rzoska. “Minister Schauvliege kondigde in 2014 al aan, dat na onderzoek in 2018 een definitieve beslissing zou worden genomen. De Vlaamse overheid zal het statiegeld niet invoeren, ondanks de vraag van een overweldigende meerderheid van de Vlamingen. Je moet maar even in een willekeurige berm kijken in Vlaanderen om te zien hoe wereldvreemd het is om een afvalplan zonder statiegeld voor te stellen.”

De afspraken rond de betonstop en de boskaart zijn volgens Groen geen echt akkoord te noemen. Rzoska: “De Vlaamse regering kwakkelt verder, en minister Schauvliege wordt nog maar eens in haar hemd gezet. We hebben nog steeds geen garantie dat kwetsbare waardevolle bossen worden beschermd, noch dat er voldoende woonuitbreidingsgebieden geschrapt zullen worden. Een totaal gebrek aan moed bij de regeringspartijen, die meer denken aan de campagne dan aan wat goed is voor de Vlaming en het leefmilieu”.

En ook het energieplan kan Groen niet overtuigen. De oppositiepartij spreekt daar van “een totaal gebrek aan ambitie wat hernieuwbare energie betreft”. Rzoska: “Minister Tommelein spreekt trots over een verdubbeling van het aandeel groene energie van 6,6 procent nu naar 13 procent in 2030, maar om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen hebben we in 2030 30 procent hernieuwbare energie nodig. De Vlaamse regering legt de lat te laag”.

SP.A: “Miss World-akkoord”

POLITIEKE REACTIES. “Een Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe”
Foto: Photo News

Ook SP.A is niet mals voor het akkoord van de Vlaamse regering. “De superministerraad is uitgedraaid op een Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe”, zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider van de partij in het Vlaams Parlement. “Men lijkt ook vooral te hebben beslist wat de volgende regering moet doen. Er is al vier jaar verloren gegaan, en daar wordt nu een vijfde jaar aan toegevoegd. Men spreekt over wat de volgende Vlaamse regeringen moeten doen op middellange en lange termijn. Maar wat mogen we nog van deze regering verwachten?”

Er vallen wel positieve zaken te noteren, vindt SP.A. “Zoals de uitfasering van verwarming op fossiele brandstoffen, het bannen van plastic zakjes en de ambitie om het aantal gereden autokilometers te verminderen. De vraag is nu welke concrete daden en resultaten we in de resterende maanden van deze regeerperiode nog mogen verwachten. Alleen op die manier kan deze regering enige geloofwaardigheid geven aan wat vanochtend werd aangekondigd.”

“Stop bijvoorbeeld met het verder uitbreiden van de capaciteit van ons wegennet, en verhoog de werkingsbudgetten voor het openbaar vervoer in plaats van te verminderen. Tot op heden deed deze regering precies het omgekeerde. Het resultaat is dat we nu meer dan ooit in de file staan, ook buiten de spitsuren.”

Het afvalplan van minister Schauvliege noemt SP.A dan weer ronduit ontgoochelend. “Het biedt geen oplossing voor zwerfvuil. Ze heeft duidelijk de plannen van de lobby moeten slikken. Men heeft de bedrijven en sector de kans gegeven om met een voorstel te komen, maar daar stond niets concreet in. Nu krijgen ze nog eens vijf jaar. Conclusie: het zwerfvuil blijft ook de komende vijf jaar liggen op onze stranden en langs onze wegen.”

Vlaams Belang: “Hete aardappel doorgeschoven”

POLITIEKE REACTIES. “Een Miss World-akkoord: wereldvrede beloven, maar niet zeggen hoe”
Foto: BELGA

Oppositiepartij Vlaams Belang heeft het niet begrepen op de term ‘superministerraad’. “Dit was een ‘doorschuifministerraad’”, zegt fractievoorzitter Chris Janssens. “Een uitgebluste regering die er door verdeeldheid jarenlang niet in slaagde om fundamentele knopen door te hakken, bereikt nu compromissen waarvan ze de factuur niet zelf moet betalen en meer nog, die zouden moeten worden uitgevoerd door de volgende Vlaamse regering. Die volgende regering zal bovendien een andere samenstelling hebben en zal die ‘compromissen’ allicht vervangen door nieuwe beslissingen op basis van eigen inzichten. Dit is gewoon de mensen wat wijsmaken.”

LEES OOK. “Spijtig dat veel goede maatregelen doorgeschoven worden naar volgende regering”

Door rvs, gjs