Leerlingen Stedelijke Humaniora ervaren ongelijkheid

Dilsen-Stokkem - De maand september stond voor heel wat leerlingen van het zesde jaar van de Stedelijke Humaniora in het teken van ongelijkheid. De leerlingen namen deel aan een project dat hen de ongelijkheid in de samenleving aan den lijve wilde laten ondervinden.

Onder impuls van meneer Peeters en mevrouw Brouwers kregen zij tijdens de lessen Nederlands en gedragswetenschappen een bepaald aantal pokerchips ter beschikking. Afhankelijk van het aantal dat zij kregen, behoorden ze tot de lagere, midden- of hoogste klasse. Net zoals in de realiteit waren er aan de chips een aantal voordelen verbonden. Gedurende drie weken werden de leerlingen geconfronteerd met oneerlijke situaties. Dit bracht met momenten uiteraard wat spanning en irritatie met zich mee.

Op vrijdag 5 oktober werd het project afgesloten met een ongewone lesdag. De dag stond in het teken van reflectie en teambuilding. We begonnen met een sober ontbijt in de refter van onze school. Iedereen terug gelijk voor de wet en solidariteit met de mensen die het met minder moeten doen in onze samenleving.

Gedurende de rest van de dag stonden er een aantal activiteiten in klasverband op de planning. De leerlingen keken naar een documentaire in verband met racisme en discriminatie, er kwamen heel wat teambuildingsspellen aan bod en er werd uitgebreid besproken wat het project nu eigenlijk teweeg had gebracht. Ondanks eerdere frustraties gaven veel leerlingen aan toch iets bijgeleerd te hebben en werd het project waardevol genoemd.

En nu weer terug een klassenloze klas!

Door Stedelijke Humaniora