Zeldzame bijensoorten gespot op IKEA-bedrijventerrein in Genk

Bron © BELGA

De bronsgroefbij Foto: Alain Pauly - Natuurpunt

Genk -

Verschillende bijensoorten die niet of nauwelijks voorkomen in de rest van Vlaanderen, maken gebruik van het groene bedrijventerrein van IKEA in Genk. De zeldzame soorten profiteren van de natuurlijke inrichting van het bedrijventerrein. Dat blijkt uit een inventarisatie door Natuurpunt Studie.

De voormalige Limburgse mijnstreek is een zeer aantrekkelijk gebied voor wilde bijen. De regio rond Genk kent een warm microklimaat, een stenige bodem en veel bloemen. Zeldzame soorten zoals de gouden bronsgroefbij, de rotsbehangersbij of de kleine sachembij lieten zich er opmerken op het IKEA-bedrijventerrein, dat tussen het stuifzandgebied van de Zonhovenheide en de terril van Winterslag ligt.

Volgens Natuurpunt biedt een natuurlijke inrichting van bedrijventerreinen kansen om zeldzame wilde bijen te ondersteunen. IKEA heeft er ingezet op een meer extensief beheer van de schrale gazons, waardoor verschillende bloemen tot bloei kunnen komen. Daarnaast werd een wild bloemenmengsel met nieuwe waardplanten ingezaaid, terwijl de bijen ook van een spontane ruigte vol bloemen en wilde struiken kunnen gebruikmaken.

Op basis van de bevindingen zal Natuurpunt samen met IKEA een gedetailleerd inrichtingsplan opmaken, waarbij bijvoorbeeld hellingen worden vrijgemaakt voor bijen die op de grond nestelen. Zo kan het bedrijventerrein actief bijdragen aan zowel de biodiversiteit als het behoud van de speciale Genkse bijensoorten. Het bijenonderzoek ontving financiële ondersteuning van de provincie Limburg.