UNIZO en gemeentebestuur willen aankopen in Heers stimuleren

Foto: UNIZO Heers

Heers - UNIZO Heers en het gemeentebestuur van Heers slaan de handen in elkaar om verenigingen proberen te overtuigen hun aankopen in eigen gemeente te doen. UNIZO Heers heeft hiervoor een plan ontworpen dat de goedkeuring van het gemeentebestuur meedraagt.

Sinds begin dit jaar is er niet alleen een nieuw gemeentebestuur, maar ook een nieuwe werking bij UNIZO Heers. Beide partijen hebben al enkele constructieve vergaderingen achter de rug waarbij verschillende ideeën uitgewisseld werden. Eén van die ideeën is dat alle officiële cultuur-, sport-, jeugd-, senioren-, vrije tijds- en muziekverenigingen die hun zetel hebben op grondgebied Heers en erkend door de gemeente Heers in aanmerking komen voor een premie wanneer ze aankopen in Heers doen. “Het gebeurt zeer vaak dat verenigingen eetnamiddagen, barbecues, fuiven enz organiseren. Maar al te vaak trekken die verenigingen naar handelaars buiten Heers omdat ze ervan uitgaan dat het daar goedkoper zou zijn. Als je alles in rekening zou brengen van tijd, verplaatsing enz dan is dat meestal niet het geval. Wij willen die verenigingen proberen te overtuigen om voortaan hun aankopen in Heers te doen. Verenigingen die daarop ingaan worden beloond met een premie waarvan de kost gedragen wordt door enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds UNIZO Heers”, zegt schepen van lokale economie Sonja Houbar.

“Wanneer een vereniging aanklopt bij een handelaar kunnen ze in eerste instantie praten over een eventuele korting”, zegt Eric Dupain, voorzitter van UNIZO Heers. “Het hangt van de handelaar af of hij daar wel of niet op ingaat. Die korting op de totale aankoop vervangt dan een eventuele sponsoring waardoor er een win-winsituatie voor beide partijen ontstaat. Wanneer een vereniging vijf keer een aankoop doet bij een Heerse ondernemer voor een minimumbedrag van 250 euro per aankoop per activiteit en per ondernemer, komt UNIZO Heers voor 50 euro tussen. De gemeente Heers ondersteunt de vereniging eveneens met 50 euro. Er staat geen tijdsbeperking op de vijf aankopen. De premie wordt per vereniging maximaal 1 keer per jaar uitbetaald. Als bewijs van de aankoop vragen wij een kopie van het kasticket en/of factuur. Om alles duidelijk te maken hebben wij, in samenwerking met het gemeentebestuur, een huishoudelijk reglement ontworpen dat alles duidelijk maakt.”

Het akkoord werd tijdens het schepencollege van 1 april geofficialiseerd en gaat meteen in voege.

Door UNIZO Heers