Medisch Centrum Sint-Jozef organiseert vijfde informatiemarkt van patiëntenverenigingen

Foto: Brecht Rutten

Bilzen - Op woensdag 15 mei organiseerde Medisch Centrum Sint-Jozef samen met ZOPP vzw Limburg voor de vijfde keer een informatiemarkt van patiëntenverenigingen voor patiënten, familieleden, eerstelijnswerkers, studenten en de verpleegkundigen van het ziekenhuis. Op deze informatiemarkt waren er zo’n tachtig aanwezigen.

Patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg konden opnieuw hun werking kenbaar maken door middel van een stand. Tijdens deze editie konden alle patiënten de informatiemarkt bezoeken als geïntegreerd deel van hun therapieprogramma. Zij maakten vooraf een keuze uit de zelfhulpverenigingen die ze wensten te bezoeken. Hierdoor konden de patiënten zich gericht informeren over de activiteiten die de verenigingen organiseren. Er waren in totaal een twaalftal verenigingen aanwezig.
Nadat de patiënten de verenigingen hadden bezocht, konden ook eerstelijnsmedewerkers en studenten (verpleegkunde, sociaal werk) eveneens langsgaan bij de verschillende informatiestanden van de verenigingen. Op het einde van informatiemarkt hebben de herstelacademie en ANBN vzw zich plenair voorgesteld voor alle aanwezigen aan de hand van een korte PowerPointpresentatie. Verder was er speciale aandacht voor de groep ervaringsdeskundigen die actief is in het ziekenhuis en wat zij voor de patiënten kunnen betekenen.

Patiëntenverenigingen
Volgende Limburgse verenigingen waren aanwezig tijdens deze informatiemarkt: (AA) Anonieme Alcoholisten (ondersteunen en begeleiden alcoholafhankelijke personen), het Aanloophuis (een aanspreekpunt voor patiënten die met vragen zitten of nood hebben aan psychosociale ondersteuning), Actief WW (voor weduwen en weduwnaars), Al-Anon (vereniging voor partners en familieleden van een alcoholafhankelijke persoon), ANBN vzw (Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa) Herstelacademie Limburg (voorziet een vormingsaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met je psychisch herstel), het Inloophuis (begeleiden iedereen die geconfronteerd wordt met psychische klachten), LEF (Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum), PASS Hasselt (voor (jong)volwassenen met autisme, SIMILES (vereniging voor familieleden van psychische kwetsbare mensen), SOS Nuchterheid (ondersteunen en begeleiden alcoholafhankelijke personen), Uilenspiegel vzw (voor personen met een psychische kwetsbaarheid), en ten slotte Ups & Downs vzw (voor personen met een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis of frequente en langdurige depressies).
Patiëntenverenigingen zijn tot op heden nog erg onbekend bij het grote publiek. Deze informatiemarkt is een manier om tegelijkertijd patiëntenverenigingen meer bekendheid te geven, nieuwe leden te werven en professionals aan te zetten om door te verwijzen naar verenigingen.Wij hebben van verschillende eerstelijnsmedewerkers vernomen dat het voor hen een ideale en interessante gelegenheid is om kennis te maken met het aanbod van de zelfhulpverenigingen en zo patiënten kunnen informeren en doorverwijzen.

Het Medisch Centrum Sint-Jozef en ZOPP vzw Limburg willen alle vrijwilligers van de verenigingen bedanken voor het bemannen van hun stand en het informeren van patiënten.

Door Brecht Rutten