Dries Van Langenhove in verdenking gesteld, maar geniet hij geen onschendbaarheid?

Bron © BELGA

Foto: Photo News

“Ook als Dries Van Langenhove de eed als parlementslid heeft afgelegd, kan het onderzoek tegen hem gewoon doorgaan.” Dat zegt advocaat en deeltijds gewoon hoogleraar Strafrecht Raf Vertstraeten. “De Kamer van volksvertegenwoordigers moet beslissen of het parket een verwijzing door de raadkamer naar de rechtbank kan vorderen. De Kamer zou ook een schorsing van de vervolging kunnen vragen, maar dit kan enkel als de Kamer dat met een tweederdemeerderheid beslist.”

LEES OOK. Dries Van Langenhove in verdenking gesteld wegens inbreuken op antiracismewet

De Gentse onderzoeksrechter heeft Dries Van Langenhove eerder op maandag verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Dat was er gekomen na een uitzending van Pano op de openbare omroep in september van vorig jaar. In de reportage was te zien hoe, in besloten chatgroepen, mogelijk racistische, antisemitische en seksistische beelden door de leden van de groepering worden gedeeld. De onderzoeksrechter heeft Van Langenhove nu formeel in verdenking gesteld. Mogelijk heeft hij inbreuken gepleegd op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Maar Van Langenhove legt over drie dagen de eed af als Kamerlid, nadat hij op 26 mei als onafhankelijke kandidaat verkozen raakte op de Vlaams-Brabantse lijst van Vlaams Belang.

“Dries Van Langenhove is momenteel geen lid van de Kamer, dus kadert wat nu gebeurt in een regulier onderzoek en kunnen alle gewone onderzoeksdaden gesteld worden”, zegt Raf Verstraeten.” Eens van Langenhove de eed aflegt, kan het onderzoek ook nog steeds doorgaan. Het moet zeker niet worden stopgezet. Wanneer het onderzoek wordt afgesloten, moet de raadkamer beslissen of er een doorverwijzing komt naar de rechtbank. Dan geldt de voorwaarde dat een gewone meerderheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers een machtiging moet verlenen opdat het parket dit zou kunnen vorderen. Daarnaast geldt dat zolang het onderzoek loopt voor bepaalde dwangmaatregelen, de onderzoeksrechter zich moet richten tot de eerste voorzitter van het hof van beroep, want alleen die laatste kan dat toelaten. Een huiszoeking of inbeslagneming kan alleen geschieden in aanwezigheid van de voorzitter van de betrokken Kamer of van een door hem aangewezen lid, staat voorts in artikel 59 van de Grondwet die dit alles regelt.

“De parlementaire onschendbaarheid is in het leven geroepen om de politici in beginsel hun mandaat vrij en onbelemmerd te laten uitvoeren”, zegt Verstraeten. “Het vormt een extra bescherming voor de verkozenen.”

Bij de laatste grondwetwijziging van 1997 is bevestigd dat een onderzoek hoe dan ook moet kunnen gevoerd worden, maar dat de Kamer de macht heeft over de vordering tot doorverwijzing naar de rechtbank. En voor een schorsing van de vervolging is dus een tweederdemeerderheid nodig.

VOOR ABONNEES