Nestkasten in ’t Speelhof in Sint-Truiden

Foto: Ivo Breesch

Sint-Truiden - In het stadsdomein ‘t Speelhof werden nestkasten geplaatst voor de torenvalk en de steenuil waarvan het aantal natuurlijke broedplaatsen steeds afneemt.

Het stadsdomein ‘t Speelhof met vijvers en wandelwegen, is een groene long aan de stadsrand van Sint-Truiden. Hier werden, althans voor dit domein, eerder zeldzame dieren waargenomen o.a. hazelwormen, reeën, wintertalingen, een hermelijn, een vos,… Ook werden er meermaals steenuilen (de kleinste Europese uilensoort) en torenvalken gespot. Beide vogelsoorten vinden in ons milieu nog nauwelijks geschikte nestgelegenheid. Natuurliefhebbers Theo, André en Ivo plaatsten er, met steun van stadsambtenaar Dorien, twee grote nestkasten op palen. Later zullen verspreid over het domein nog kleine nestkastjes worden opgehangen specifiek voor holenbroeders zoals boomkruipers, boomklevers en mezen.

Door Ivo Breesch