Middenschool zet in op ouderparticipatie

Genk - Niet enkel de nieuwe leerlingen van de Middenschool werden warm onthaald in de eerste weken van dit nieuwe schooljaar. Ook de ouders werden gevraagd om naar de school te komen.

Een nieuw schooljaar start met een informatieavond om alle ouders van onze nieuwe leerlingen te ontmoeten en te informeren. Tijdens de infoavond van 10 september werd vooral het begrip 'Participatie' in de spotlight gesteld. Na algemene uitleg aan de ouders i.v.m. deschoolwerking werd een hele reeks workshops aangeboden. Die behandelden onderwerpen zoals 'Innovatief Onderwijs' waarin werd toegelicht hoe de leerlingen 'eigenaar' kunnen zijn van hun eigen leerproces. Andere workshops zoomden in op leerlingenbegeleiding; het gebruik van Smartschool als ondersteuning voor werk en opvolging; actieve medewerking in de ouderraad etcetera. De middenschool vindt 'Samenwerking' of 'Participatie' zeer belangrijk. Opvoeden van jongeren doe je namelijk niet alleen. De school en de ouders moeten elkaar hier versterken: 'It takes a whole village to raise a child'. Mede door deze contextuele benadering (triade tussen leerling, school en ouder) kan de school ervoor zorgen dat de leerlingen nog beter opgevolgd en begeleid worden.

Door Natacha Peeters