Okra volgt voordracht over brandveiligheid in woning

Hasselt - In het kader van hun jaarthema 'veiligheid' volgden de leden van Okra Hasselt een voordracht over brandpreventie.

Frank Vanstreels van Brandweerpost Hasselt gaf een zeer bevattelijke uitleg over hoe een brand ontstaat, hoe snel een brand evolueert evolueert, hoe we een brand kunnen kunnen voorkomen, waarvoor we aandacht moeten hebben en welke hulpmiddelen we kunnen gebruiken. De zeer talrijke vragen die gesteld werden door de meer dan 20 aanwezigen getuigden van de grote belangstelling voor deze interessante uiteenzetting.

Door Raymond Vanderstraeten