Senioren Groot-Peer leren alles over gezond ouder worden

Peer - Op vrijdag 14 februari volgden zo'n 80 senioren van Groot-Peer een informatie- en vormingsnamiddag in het Brueghelheem in Grote-Brogel. De senioren leerden meer over 'gezond ouder worden', waarvoor een samenwerkingsverband tussen het dienstencentrum (stadsbestuur/OCMW) en de seniorenverenigingen werd uitgewerkt. Deze keer werd de specifieke organisatie toevertrouwd aan Okra Grote-Brogel, wat een groot succes werd.

Spreekster van dienst was Jill Bamps, een 'freelance coach en lesgever' bij het Lokaal Gezondheidsoverleg Limburg (Logo Limburg). Okra-voorzitter Lutgarde Schols leidde de spreekster kort in en bedankte iedereen die tijdens de voorbereiding hieraan heeft meegewerkt.

De spreekster verstond de kunst om de aanwezigen constant te betrekken in haar verhaal rond de vele gezondheidstips. Dat deed ze door een mix van drie krachtige punten tot een mooi geheel te verwerken. Zo was er een korte toelichting bij elke gezondheidstip, werd over elke tip telkens een vraag gesteld en als derde was er telkens een staande bewegingsoefening met de rugleuning van de zitstoel als ondersteuning. Zo konden alle deelnemers heel actief de gezondheidstips mee oefenen. Bij deze gezondheidstips werden de (omgekeerde) voedingsdriehoek en de (omgekeerde) bewegingsdriehoek als basis begruikt, samen met het mini-boekje 'En hoe blijf je fit in je hoofd'.

Ook onderwerpen zoals richtlijnen voor alcoholgebruik met onder meer alcohol en gezondheidsrisico’s , zwangerschap, maar ook rond het verluchten van je huis, valpreventie en vaccinatie kwamen aan bod. Een 5-tal ontwikkelingstaken kwamen ook uitvoerig aan bod: jezelf goed verzorgen, je woning aanpassen, werken aan relaties, je vrijheid creatief invullen en je engageren in de gemeenschap. Als afsluiter behandelde de spreekster ook nog de tekencheck.

Als afsluiter bedankte Okra-voorzitter Lutgarde Schols iedereen voor de actieve deelname aan deze interactieve en bewegingsrijke sessie. Een bijzonder woord van dank gaf ze aan spreker mevrouw Jill Bamps en Logo Limburg voor de vele toegelichte gezondheidstip. Vooraleer iedereen een “gezond en wel thuis” toe te wensen, deed de voorzitster nog enkele interessante mededelingen over vijf geplande Okra-activiteiten in de loop van februari en maart, namelijk:

1/ Winterwandeling in Spa op dinsdag 18 februari: opstappen op de bus aan Brueghelheem;
2/ Informatie-/vormingsnamiddag “Oud en toch niet eenzaam” in De Wirix Kleine Brogel op donderdag 5 maart;
3/ Bezoek aan de "bloemenkwekerij Partoens“ op vrijdag 13 maart;
4/ Film “Niet schieten” van Stijn Coninx in t‘ Poorthuis Peer op dinsdag 17 maart;
5/ Toneel “Oude koeien aan de Costa del Sol” in OC De Wirix Kleine Brogel op donderdag 18 maart.

Door Willy Reumers