KINDERS DIALEK: Ein half ieëw

Kinrooi - dialek van Kinder

Ein half ieëw.

Dao waas weer groeët fieëst
inne zaal vanne fómfaar
en allemaol spesjiaal
veur oze goje Zjraar

Dae waas fieftig jaor lid
en det wiltj get zègke
dao kónne ze waal ins
de roeëje luiper veur lègke

Zjraar bloos en hae haaj zich
en misjien klinktj dit stóm
allein es ze tropoet ginge
droog Zjraar de dikke tróm.

Kinders, Theo Van Dael.

Door Theo Vandael