Duvelkes Neerharen houden jaarlijkse zegening van praalwagens

Lanaken - De Duvelkes Neerharen ontsproten in 1997 en vierden onlangs hun 22-jarig bestaan. Het is de enige carnavalsvereniging in Neerharen.

De dagen voor carnaval is het een drukte van jewelste in de Ladderstraat want dan worden de laatste werkjes afgerond aan de Praalwagens van enkele Lanakense groepen en in 't bijzonder aan de grote 50 meter lange praalwagen van de Duvelkes. Op het terrein achter de woning van oprichter en voorzitter Ludo Maes staan jaarlijks, naast hun eigen praalwagen, meerdere wagens van bevriende jongerenverenigingen opgesteld, die allen afgelopen weekend van Pastoor Gust Vanherck de zegen ontvingen voor het komende seizoen in aanwezigheid van Burgemeester Keulen en enkele raadsleden. Na de zegen volgde nog een minutenlange lichtshow en werd de tent opgezocht, om de kelen te smeren en waar plannen gesmeed werden voor het nakende carnaval.

Door Arnold Roberts