Algemene vergadering van stedelijke sportraad Bree

Foto: Louis Coonen

Bree - Traditioneel op de laatste donderdag van januari hield de sportraad van Bree ook in 2020 zijn jaarlijkse algemene vergadering in de Kim Clijsterszaal van het Breese stadhuis.

Na het officiële gedeelte kunnen de sportverenigingen van Bree hun bekommernissen en voorstellen kwijt bij de leden van de Stedelijke Sportraad. De sportraad neemt deze bemerkingen ter harte en adviseert het sportbeleid van de stad Bree in de te nemen maatregelen. Uiteraard ligt het beslissingsrecht bij het beleid. De sportclubs aangesloten bij de sportraad komen uit alle hoeken van de sport zowel recreatief als competitief. Zij kunnen dan ook met kennis van zaken het stadsbestuur bijstaan.
Na de infosessies bedankte de voorzitter elke club en alle aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid met de sport in de stad en nodigde iedereen uit op de afsluitende receptie.

 

Door Louis Coonen