Nationaal Crisiscentrum geeft hittetips: zo kan je op een veilige manier afkoelen

Foto: AFP

In de periode tussen 26 juli en 1 augustus zijn gemiddeld 535 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, de week ervoor waren dat er 338.

Dat is een verhoging van 58 procent. Deze toename is te zien in alle provincies en betreft mensen van 20 tot 60 jaar en 80-plussers. In totaal zijn er 70.648 bevestigde besmettingen in ons land vastgesteld.

Er zijn tussen 26 juli en 1 augustus gemiddeld 22 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 4 procent tegenover de week ervoor. Er sterven gemiddeld 2,4 mensen per dag, dat is een stijging van 13 procent tegenover de week ervoor.

“Stijging in Antwerpen lijkt wat af te nemen”

“Het aantal infecties is dus verder gestegen”, zegt professor Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het crisiscentrum. “In Antwerpen lijkt die stijging wat af te nemen: het aantal besmettingen blijft er wel stijgen, maar minder snel. Dat is mogelijk te wijten aan de verstrengde maatregelen. In andere Belgische stegen gaat de stijging wel snel verder door, het virus is intussen verspreid op het hele Belgische grondgebied. We hopen dat diezelfde afvlakking als in Antwerpen zich daar volgende week ook toont.”

Zitten we nu al in de tweede golf? “Dat is eigenlijk een vaag begrip, dus dat is moeilijk te zeggen. We zien sinds eind juni wel een duidelijke en aanhoudende stijging van het aantal nieuwe besmettingen. We weten niet of dit een klein golfje is, dan wel of dit een grote golf met duidelijke impact op ziekenhuizen en dodentol wordt. Dat is moeilijk te voorspellen. Daarom moeten we niet wachten, en nu al de maatregelen nemen om te voorkomen dat het een grote golf wordt.”

Airco en ventilatie

“Met de komst van onze volgende hittegolf zouden we willen benadrukken hoe het virus zich precies verspreidt en vooral ook hoe we veilig ventilatoren en airconditioning kunnen gebruiken”, zei viroloog Steven Van Gucht. Het virus verspreidt zich vooral via dicht contact tussen mensen, via grote druppels over korte afstand. Het kan ook via de handen overgedragen worden, wanneer we een sterk besmet oppervlakte aanraken en vervolgens in onze neus, mond of ogen wrijven.

LEES OOK. Geen frieten en van pikant koel je beter af: dit eet je best tijdens een hittegolf

Het is volgens Van Gucht niet uit te sluiten dat het virus ook niet overgedragen kan worden via aerosol, dat zijn fijne druppels die langere tijd in de lucht kunnen rondzweven en een grotere afstand kunnen afleggen. “We denken dat dit soort overdracht mogelijk kan zijn in slecht geventileerde ruimtes, waar we met meerdere personen langere tijd verblijven, zeker wanneer er luid gepraat, gezongen of geroepen wordt”, zei Van Gucht.

De viroloog wijst op het belang om zo’n ruimtes voldoende en voortdurend te ventileren. “Natuurlijke ventilatie werkt het best, zet deuren en ramen open”, raadde hij aan.

Pas op met ventilatoren, die kunnen door de sterke luchtstroom grote druppels verder verspreiden dan de klassieke één meter. ‘Gebruik die daarom best enkel binnen het eigen huishouden, en richt die niet op een persoon’, zei Van Gucht.

Bij airconditioning is het vooral belangrijk om verse lucht te laten inblazen. “Anders wordt dezelfde voortdurend opnieuw door de kamer gestuurd ,en is er geen verdunningseffect van de virussen die mogelijk in de lucht van die kamer zweven.” Hij wijst er ook op dat een aircosysteem goed onderhouden moet worden.

Kleurcodes voor reizen

De Europese Unie heeft op 15 juli beslist om de binnengrenzen opnieuw open te zetten. Veilig verkeer binnen Europa vereist dat het niveau van de virusverspreiding vergelijkbaar is tussen de landen, maar ook dat de maatregelen die genomen worden om het virus in te perken vergelijkbaar zijn en dat er een goed systeem is om aan internationale contacttracing te doen. “Die voorwaarden zijn niet altijd vervuld”, zei Van Gucht. Daarom werd een systeem van regionale kleurencodes ingesteld, met daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen.

Er wordt bij het toekennen van de kleurencodes ook rekening gehouden met een stijgende of dalende trend van de cijfers, met het aantal uitgevoerde testen en andere maatregelen.

Iedereen kan vrij reizen naar een groen gebied, de overheid raadt af om naar een oranje gebied af te reizen. “We raden aan om u te laten testen, zeker als u heeft deelgenomen aan risicovolle activiteiten, zoals discotheekbezoeken of een festivalbezoek”, zei Van Gucht.

Het is verboden af te reizen naar een rood gebied, wie terugkeert uit een rood gebied moet verlicht een test laten afnemen en moet verplicht in quarantaine.

“De Celeval, de evaluatiecel die de kleurcodes toekent, evalueert tweemaal per week de situatie in de Schengenzone voor het toekennen van de kleurencodes”, zei Van Gucht. ‘Europa wordt hierbij onderverdeeld in gebieden van 1 à 3 miljoen inwoners.

Door mg